Projekt budowlany – co musi zawierać? Porady architekta

W momencie, kiedy decydujemy się na budowę domu jednorodzinnego, jednym z największych wyzwań jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. W przypadku, kiedy nie zajmowaliśmy się wcześniej takimi sprawami, może to sprawiać trochę trudności. W przypadku projektu budowlanego, warto znać najnowsze przepisy, które weszły w życie w październiku 2020. Niezwykle ważne jest opieranie się na aktualnych dokumentach prawnych, aby sprawy formalne móc załatwić bez problemu – w innym przypadku konieczne będzie donoszenie dokumentów, a sytuacja taka generuje dodatkowy niepotrzebny stres.

Projekt budowlany – co trzeba przygotować?

Jak już zostało wspomniane, według najnowszych przepisów, projekt budowlany powinien składać się z 3 części. Są to:

 • projekt zagospodarowania działku lub terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny

Aby urząd zatwierdził nasz projekt budowlany, muszą się w nim znajdować wszystkie części bez wyjątku. W pierwszej kolejności zostaje zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, a następnie projekt architektoniczno-budowlany budynku. W końcowej kolejności konieczne jest przedstawienie projektu technicznego, w momencie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu 

W skład projektu zagospodarowania działki wchodzi:

 • wytyczenie granic działki,
 • usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych,
 • sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 • obszar oddziaływania obiektu,
 • informacje o sposobie odprowadzania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni

Projekt architektoniczno-budowlany

W skład tego projektu wchodzi:

 • układ przestrzenny oraz forma architektoniczna domu jednorodzinnego,
 • informacje o sposobie użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali mieszkalnych
 • opinia geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia domu jednorodzinnego,
 • charakterystyczne parametry techniczne domu,
 • rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Projekt techniczny

W skład ostatniej części, czyli projektu technicznego, wchodzi:

 • rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • charakterystyka energetyczna,
 • dokumentacja geologiczno-inżynierską,
 • inne opracowania projektowe.

Pomoc architekta 

Mając na uwadze konieczność uzyskania wszystkich dokumentów, warto skorzystać z pomocy architekta. Zlecając taką usługę w biurze architektoniczno-projektowym Karma-Project, będziemy pewni, że uda nam się pozyskać wszystkie dokumenty, a także zaoszczędzimy nasz cenny czas. Specjaliści zajmujący się tym na codzień oraz mający sieć kontaktów wśród innych wykonawców, z pewnością poradzą sobie z tym zadaniem o wiele lepiej. Koszty takie usługi będą zależeć przede wszystkim od tego, jak bardzo skomplikowany jest projekt a także od regionu oraz wyboru konkretnego biura.

Informacja prawna