Uniwersalne zbiorniki na olej opałowy – czyli jakie?

Olej opałowy to wydajne paliwo grzewcze, które jest świetnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie brakuje infrastruktury zaopatrującej w gaz. Decydując się na ten rodzaj ogrzewania w naszym domu, musimy zawczasu wybrać odpowiednie zbiorniki na olej opałowy, które będą niezawodne i w pełni bezpieczne.

Zbiorniki na olej opałowy: wymogi prawne

Odpowiednie magazynowanie oleju opałowego, który zapewni ciepło w naszym domu, to nie tylko gwarancja spokojnego snu domowników, ale również kwestia przepisów prawa. Olej opałowy od sprawdzonych dystrybutorów, takich jak Ekoterm, może być przechowywany wyłącznie w przeznaczonych do tego zbiornikach znajdujących się w pomieszczeniu, które musi spełniać ściśle określone warunki. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie stwierdza, że magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C może odbywać się w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy, lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku. 

Ponadto przynajmniej w części magazynu oleju opałowego musi znajdować się wanna wychwytująca, która stanowi zabezpieczenie przed rozlaniem się paliwa poza wyznaczony obszar w przypadku wycieku. Trzeba też mieć na uwadze, że zbiorniki na olej opałowy muszą być chronione przed elektrycznością statyczną, zgodnie z normami określonymi w obowiązujących przepisach.

Gdzie umieścić zbiorniki na olej opałowy?

Jak wskazuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., zbiorniki na olej opałowy mogą zostać umieszczone zarówno w budynku, jak i poza nim. W tym przypadku wybór umiejscowienia najczęściej zależy od wolnej przestrzeni, jaką dysponujemy w naszym domu. Jeżeli brakuje w nim dostępnego pomieszczenia, które może pełnić funkcję magazynu oleju opałowego, wybierzemy zewnętrzne zbiorniki na olej opałowy. Umieszczając zbiorniki na olej opałowy za zewnątrz budynku, musimy jednak pamiętać, żeby zrobić to z zachowaniem odpowiedniej odległości od znajdujących się w pobliżu zabudowań.

Jak wskazuje wspomniane już rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zasadniczo odległość między budynkami a naziemnymi zbiornikami na olej opałowy o łącznej pojemności nie większej niż 70 m³ powinna wynosić co najmniej 20 m. Odległość ta może zostać zmniejszona o połowę, jeżeli pomiędzy budynkiem a zbiornikiem umieścimy oddzielenie przeciwpożarowe o klasie co najmniej R E I 120.

Innym sposobem na zmniejszenie wymaganej prawem odległości zbiorników na olej opałowy od budynków jest zastosowanie podziemnych zbiorników na olej opałowy, których łączna pojemność nie przekracza 35 m³. W tym przypadku ich odległość od zabudowań nie może być mniejsza niż 3 m.

Zbiorniki na olej opałowy dwupłaszczowe: uniwersalne rozwiązanie

Warto wiedzieć, że jeżeli decydujemy się na zainstalowanie zbiorników na olej opałowy na zewnątrz budynku, muszą być to stalowe zbiorniki dwupłaszczowe. Zbiorniki dwupłaszczowe świetnie nadają się również do zastosowania w domu, co czyni je mocno uniwersalnymi. Dzięki temu, że dodatkowy płaszcz zabezpiecza przed wyciekiem paliwa na zewnątrz, dwupłaszczowe zbiorniki na olej opałowy nie wymagają ponadto zastosowania izolacji w postaci wanny wychwytującej w magazynie paliwa znajdującym się w bryle budynku. Dwupłaszczowe zbiorniki na olej opałowy stanowią zatem uniwersalne rozwiązanie, które dobrze sprawdzi się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, zapewniając nam wysoki poziom bezpieczeństwa ich użytkowania.

Zbiorniki na olej opałowy – na co zwrócić uwagę?

Wybierając zbiorniki na olej opałowy, warto zwrócić uwagę na materiał, z którego zostały one wykonane. Ma to istotne znaczenie dla naszego komfortu na co dzień, ponieważ to od rodzaju użytego materiału zależy, czy wokół zbiornika będzie unosił się wyczuwalny zapach oleju, który może przenikać również do sąsiednich pomieszczeń.

Zbiorniki na olej opałowy produkuje się z polietylenu, nylonu oraz z żywic poliestrowych, a także ze stali. Warto wiedzieć, że zbiorniki nylonowe nie uwalniają zapachu oleju. Natomiast zbiorniki na olej opałowy wykonane z polietylenu wymagają zastosowania specjalnej powłoki ochronnej w celu pozbycia się charakterystycznego zapachu, który wydzielają.

Bez względu na materiał, z którego zostały wykonane, zbiorniki na olej opałowy, podobnie jak sam kocioł olejowy, powinny być regularnie czyszczone przez uprawnionego fachowca. Istotne jest również używanie oleju opałowego wysokiej jakości, który można zamówić na stronie internetowej Ekoterm

Zbiorniki na olej opałowy łączone w baterie

Podczas gdy zbiorniki na olej opałowy wykonane ze stali zazwyczaj charakteryzują się dużą objętością, mniejsze zbiorniki na olej opałowy wykonane z tworzyw sztucznych można łączyć w zestawy nazywane bateriami. Zazwyczaj zbiorniki łączone są szeregowo, ale bateria może przyjmować również kształt litery „L”. Warto nadmienić, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w baterii zbiorników w magazynie oleju opałowego umiejscowionym w budynku wszystkie zbiorniki powinny być tego samego rodzaju i wielkości, przy czym łączna objętość tych zbiorników nie powinna przekraczać 100 m3.

Podsumowanie:

  • Wybór zbiorników na olej opałowy zależy m. in. od ich pojemności oraz umiejscowienia wewnątrz lub na zewnątrz budynku.
  • Wybierając zbiornik na olej opałowy, warto wziąć pod uwagę materiał, z którego został wykonany, żeby uniknąć przenikania przez zbiornik zapachu oleju.
  • Najbardziej uniwersalne rozwiązanie stanowią zbiorniki na olej opałowy dwupłaszczowe. Dzięki temu, że dodatkowy płaszcz chroni przed wyciekiem paliwa, zbiorniki takie nie wymagają zastosowania wanny wychwytującej, a ponadto mogą być umieszczane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
Informacja prawna