Wyburzenia a rozbiórka – największe różnice

Zarówno budynki mieszkalne, jak i inne obiekty użyteczności publicznej można zrównać z ziemią poprzez rozbiórkę lub wyburzenie. Te dwie metody, mimo że mają wspólny cel, różnią się od siebie. Wybór metody usunięcia konstrukcji budowlanej zależy od jej rozmiarów (zwłaszcza wysokości), a także indywidualnych potrzeb i oczekiwań właściciela.

Czym się różnią wyburzenia od prac rozbiórkowych?

Czym więc jest wyburzenie budynku i kiedy jest stosowane? W procesie wyburzenia obiekt zostaje całkowicie zniszczony, a praca wykonywana jest głównie przy użyciu specjalnego sprzętu, czasami nawet stosuje się materiały wybuchowe. Po zakończeniu prac wyburzeniowych teren jest pełen odpadów budowlanych, które należy wywieść w odpowiednie miejsce. W tym celu należy skorzystać z usług firmy zajmującej się wywozem i utylizacją odpadów budowlanych. Zwykle wyburzenia przeprowadzane są w celu oczyszczenia terenu i przygotowania go do budowy nowego obiektu.

Czym są prace rozbiórkowe? Rozbiórka to bardziej skomplikowana czynność pod względem technologicznym. Do rozbiórki również wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt, ale dodatkowo popularny jest także sprzęt elektryczny i inne narzędzia. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zatwierdzić plan sporządzony przez fachowca, który stwierdził, że budynek jest w takim stanie, że należy podjąć prace rozbiórkowe. Prace rozbiórkowe mają na celu pozostawienie części konstrukcji w stanie nienaruszonym, o ile jest to ogóle możliwe. Podczas rozbiórki należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, ponieważ człowiek mocno ingeruje we wszelkie czynności rozbiórkowe. Naraża więc swoje zdrowie, a nawet życie, ponieważ sprzęt, maszyny, nie wykonają wszystkich prac. Prace rozbiórkowe są zalecane w sytuacjach, kiedy specjalista stwierdzi pogorszenie ogólnego stanu budynku, zwłaszcza pod kątem jego stabilności.

Co wybrać

Którą opcję wybrać? O tym decydują osoby wykwalifikowane, czyli inżynierowie. To do nich należy ostateczna decyzja co do formy rozbiórki obiektu budowlanego. Bez ich zgody na wyburzenie czy też rozbiórkę, nie można podejmować żadnych działań. Tylko specjalista w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa jest w stanie ocenić stopień pogorszenia i stateczności budynku. Czy można w jakikolwiek sposób wpłynąć na decyzję fachowca? Wyburzenia i rozbiórki budynków wykonywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które na co dzień mieszkają w takim budynku lub każdego dnia przebywają w nim przynajmniej przez kilka godzin. Jeśli istnieje ryzyko, że obiekt ten może się zawalić lub tylko część konstrukcji może ulec uszkodzeniu, każdy specjalista będzie kierował się tym, by nie doszło do naruszenia zdrowia, a nawet życia osób, które w takim budynku przebywają.

Informacja prawna