Zalety ławek w parku

W miastach powstaje coraz większa ilość terenów zielonych, na których wkrótce po tym można dostrzec ławki parkowe i wypoczywających na nich mieszkańców. Jest to podyktowane kilkoma czynnikami. Przede wszystkim tworzenie takich miejsc jest wyrazem dbałości o środowisko i ekologię. Większa ilość roślin, to większa ilość tak potrzebnego w miastach tlenu. Jest to także ważne z punktu widzenia estetyki danego miasta.

Na parki i skwery często zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były nieużytkami, były zaniedbane lub służyły mieszkańcom do różnych celów, niekoniecznie dobrych dla miasta, np. dzikie parkingi. Tworzenie nowych miejsc, w których czas można spędzić na świeżym powietrzu, w dodatku w towarzystwie roślin – służy zarówno zdrowiu mieszkańców, jak i estetyce miasta.

Parki jako miejsca najchętniej wybierane na odpoczynek

Już pierwsze wiosenne dni bardzo wyraźnie pokazują, jak chętnie mieszkańcy miast korzystają z przestrzeni publicznej i elementów małej architektury. Spragnieni słońca i sprzyjającej temperatury – korzystają tłumnie z parkowych ławek, trawników, czy zewnętrznych siłowni.

O ile nie wszyscy mieszkańcy mogą sobie pozwolić na wyjazd poza miasto, o tyle do parku dotrzeć może w zasadzie każdy; czy to pieszo, czy z pomocą komunikacji miejskiej. Nic więc dziwnego, że parki są miejscami bardzo chętnie wybieranymi na odpoczynek i chwilę relaksu. Dlatego tak ważne jest to, by odpowiednio zagospodarować przestrzeń w nich dostępną.

Ławki parkowe przydatne są wszędzie tam, gdzie spacerują i odpoczywają ludzie. Zarówno przy głównych alejkach terenów zielonych, jak i miejscach bardziej ustronnych. Warto również pamiętać o tym, by przy ławkach parkowych ustawiać inne elementy małej architektury, takie jak kosze na śmieci. Im bardziej spójny wygląd poszczególnych elementów, tym lepszy efekt wizualny.

Ławki parkowe. Gdzie potrzeba ich najwięcej?

W najbardziej sprzyjających pogodowo miesiącach, ławki parkowe oblegane są przez większość dnia. Najbardziej potrzebne okazują się w tych miejscach, gdzie stanowią też punkty obserwacyjne, np. przy placach zabaw lub fontannach i zbiornikach wodnych. Rodzice obserwujący swoje dzieci w trakcie zabawy najczęściej korzystają z ławek, odpoczywający w parku ludzie chętnie siadają w miejscach, które są obiektywnie ładne i dlatego wybierają bliskość wody. Ławki parkowe są również niezwykle przydatne w miejscach, które sąsiadują z restauracjami, barami, sklepikami, czy lodziarniami. Najczęściej korzystamy z nich właśnie po zakupie posiłków i napojów. Mieszkańcy miast bardzo cenią możliwość spokojnego zjedzenia w towarzystwie zieleni.

Ławki w parku i na terenach zielonych to elementy małej architektury, które sprzyjają życiu społecznemu. Zachęcają mieszkańców do odpoczynku na zewnątrz, do spotkań z innymi i do aktywności. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu, w dodatku w towarzystwie roślin – jest korzystne dla stanu zdrowia mieszkańców i budowania ich odporności. Dlatego tworzenie przestrzeni, na której pozytywną rolę odgrywa miejska mała architektura jest bardzo istotne.

Informacja prawna