Czym jest Ecodesign i jak wpływa na nasze otoczenie?

Ekologia jest bardzo ważnym aspektem podczas wyboru źródła ciepła. Wynika to zarówno z regulacji prawnych i dyrektyw jak i z coraz większej świadomości społeczeństwa w obszarze ochrony środowiska. Na szczęście, urządzenia grzewcze dostępne na rynku charakteryzują się niską emisyjnością i wysoką wydajnością. Kupując kocioł na paliwo stałe, czyli źródło ciepła, które jest obecnie najpopularniejsze w Polsce, potwierdzeniem wysokiej sprawności i ekologiczności jest certyfikat Ecodesign.

Co to jest Ecodesign? Jest to dyrektywa uchwalona przez Unię Europejską. Jej głównym celem jest walka z zanieczyszczeniem środowiska a przede wszystkim ze smogiem. Dyrektywa Ecodesign (kotły Defro, spełniające jej normy znajdziesz na https://www.defro.pl/) weszła w życie 1 stycznia 2020 roku i dotyczy wszystkich urządzeń grzewczych sprzedawanych na rynku. Wprowadzanie takich rozporządzeń wpływa nie tylko na środowisko, ale również na rynek. Można śmiało stwierdzić, że Ecodesign wymusza postęp na branży grzewczej. Producenci muszą ulepszać swoje produkty, co daje wymierne korzyści środowisku i użytkownikom. Dzięki temu, mamy do czynienia z rozkwitem ogrzewnictwa w Polsce.

Ecodesign – podstawowe założenia

Dyrektywa Ecodesign porusza dwie podstawowe kwestie. Pierwszą z nich jest emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Kotły bez certyfikatu Ecodesign i niższej klasy niż piąta, często emitują wiele związków chemicznych, które wpływają niekorzystnie na środowisko i nasze zdrowie. Kupując kocioł Ecodesign (oraz 5 klasy), mamy pewność, że nasze urządzenie będzie sprzyjać środowisku. Normy, które muszą spełnić kotły na paliwo stałe, kształtują się następująco:

  •         Emisja cząstek stałych (PM):

Dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa maksymalnie do 40 mg/m3,

Dla kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa maksymalnie do 60 mg/m3.

  •         Emisja organicznych związków gazowych (OGG):

Dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa do 20 mg/m3

Dla kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa maksymalnie do 30 mg/m3.

  •         Emisja tlenku węgla (CO):

Dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa maksymalnie do 500 mg/m3,

Dla kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa maksymalnie do 700 mg/m3.

  •         Emisja tlenków azotu (NOx):

W przypadku kotłów na biomasę do 200 mg/m3,

W przypadku kotłów na paliwa kopalne do 350 mg/m3.

Drugim aspektem, który został zawarty w dyrektywie Ecodesign jest sezonowa efektywność energetyczna. Na czym polega? W dużym skrócie, jest to sprawność pieca Ecodesign (np. Defro) pomniejszona o jego zapotrzebowanie na energię elektryczną. Obliczając tę wartość, bierze się pod uwagę sprawność użytkową podczas działania kotła z mocą pomniejszoną oraz nominalną. Wartości sezonowej efektywności energetycznej określone w Ekoprojekcie to:

  •         Dla kotłów o mocy do 20 kW nie mniejsza niż 75%,
  •         Dla kotłów przekraczających moc 20 kW – 77%.

Ecodesign a nowoczesne kotły

Walka ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska przybiera różne formy. Ekoprojekt to jeden z najefektywniejszych sposobów. Dzięki niemu, takie urządzenia jak kotły na pellet lub ekogroszek można nazwać ekologicznymi. Tradycyjne „kopciuchy” ustąpiły miejsca nowoczesnej technologii, która zapewnia nie tylko ekologiczność, ale również oszczędności i komfortowe użytkowanie. Nikogo nie powinien dziwić fakt, że kotły Ecodesign są obecnie najczęściej wybieranym źródłem ciepła w Polsce.

Informacja prawna