W jaki sposób można wykorzystać szalunki do wykopów?

Szalunki, które często nazywamy deskowaniami, to konstrukcje tymczasowe wykorzystywane w budownictwie. Szalunki mogą pełnić różne funkcje, służą przede wszystkim jako formy do zabezpieczania wykopów przy wznoszeniu konstrukcji żelbetowych – są jednocześnie zabezpieczeniami wykopów i formami dla układanej mieszanki betonowej. Inne konstrukcje tego typu jedynie tymczasowo zabezpieczają wykop, przy czym elementy, z których są tworzone, mogą być również wykorzystywane do innych celów.

Czym właściwie są szalunki?

Kiedy szukamy definicji szalunków, możemy spotkać się przede wszystkim z dwoma stwierdzeniami: to tymczasowo wznoszone konstrukcje, które stanowią formę do nadawania odpowiedniego kształtu układanej mieszance betonowej (przede wszystkim przy realizacji konstrukcji żelbetowych, zbrojonych) lub po prostu tymczasowe konstrukcje-obudowy wykorzystywane w budownictwie. Weźmy pod lupę dwa rozwiązania: ścianki berlińskie i ścianki szczelne z grodzic stalowych w kontekście zabezpieczania wykopów. Zarówno ścianki berlińskie, jak i ścianki szczelne z grodzic stalowych, mogą stanowić formę, w której ułożona zostanie mieszanka betonowa, mogą stanowić też po prostu tymczasowe zabezpieczenie samego wykopu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że ścianki szczelne z grodzic stalowych mają znacznie szersze zastosowanie, o czym opowiemy w dalszej części artykułu.

Ścianki szczelne z grodzic stalowych – szalunki do wykopów i nie tylko

Ścianki berlińskie to zawsze tymczasowe zabezpieczenia głębokich wykopów, które mogą  jednocześnie stanowić formę, natomiast ścianki szczelne z grodzic stalowych wykorzystywane są nie tylko do wykonywania konstrukcji tymczasowych. Jak mówią nam przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” z Warszawy, ścianka berlińska jest zabezpieczeniem wykopu, a jednocześnie może być wykorzystana jako tzw. deskowanie tracone (szalunek-forma) dla elementów podziemnych konstrukcji – odzyskiwany jest jedynie stelaż i to nie zawsze. Zastosowanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych jako deskowania traconego byłoby rozwiązaniem ekonomicznie nieuzasadnionym, nierozsądnym. Natomiast ścianki szczelne z grodzic stalowych mogą być wykorzystywane do budowy grodzy, budowy różnego rodzaju przegród, falochronów, do tworzenia barier dla przepływu wody gruntowej, do budowy ścian oporowych wspornikowych i ścian oporowych kotwionych w gruncie, czy murów oporowych dla kolei; ścianki szczelne z grodzic stalowych mogą być również wykorzystywane przy awaryjnej naprawie wałów przeciwpowodziowych.

Informacja prawna