Gdzie używa się zbiorników ciśnieniowych?

Zbiorniki ciśnieniowe to specjalne pojemniki, które są w stanie wytrzymać bardzo wysokie ciśnienie wewnątrz swojej konstrukcji. Są one wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach gospodarki – od przemysłu, po transport i budownictwo. W poniższym artykule przedstawimy gdzie używa się zbiorników ciśnieniowych, a także omówimy ich główne cechy i wymagania.

Przemysł i transport

Zbiorniki ciśnieniowe są stosowane na szeroką skalę w rozmaitych gałęziach przemysłu, a także przy transporcie różnego rodzaju substancji niebezpiecznych. Są idealnym rozwiązaniem do przenoszenia i magazynowania produktów, które wymagają specjalnych warunków transportu i przechowywania, takich jak paliwa, gazy, chemikalia czy też produkty ropopochodne. Zbiorniki ciśnieniowe są również używane przy substancjach, które są bardzo wrażliwe na warunki atmosferyczne lub wymagają utrzymywania stałej temperatury. Zbiorniki mogą być zamontowane w samochodach ciężarowych, samolotach, statkach czy pociągach, w zależności od rodzaju substancji, która ma zostać przetransportowana. Zbiorniki ciśnieniowe są też przydatne do przewożenia substancji, które są szczególnie nietolerancyjne wobec innych produktów chemicznych.

Budownictwo

Zbiorniki ciśnieniowe są powszechnie stosowane w budownictwie do magazynowania oraz dystrybucji gazu ziemnego i propan-butanu. Są one montowane w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i biurowych, a także w różnego rodzaju obiektach przemysłowych. Dzięki zbiornikom ciśnieniowym, gaz jest magazynowany w bezpieczny sposób i zawsze pozostaje dostępny, np. do ogrzewania, gotowania czy produkcji ciepłej wody użytkowej w bloku.

Zbiornik ciśnieniowy jest również integralną częścią w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gdzie służy m. in do dystrybuowania powietrza pod wysokim ciśnieniem. W przypadku instalacji grzewczych, zbiorniki ciśnieniowe są również wykorzystywane do przechowywania niebezpiecznych paliw, takich jak np. gaz ziemny czy olej opałowy. Paliwa te są niezbędne do stałego ogrzewania różnego rodzaju budynków, dlatego place budowy zwykle stanowią miejsca, gdzie najczęściej używa się zbiorników ciśnieniowych.

Wymagania dotyczące zbiorników ciśnieniowych

Zbiorniki ciśnieniowe muszą spełniać szereg rozmaitych wymagań, aby mogły być oficjalnie dopuszczone do użytku. Przede wszystkim, same zbiorniki muszą zostać wyprodukowane z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości, gęstości i szczelności, takich jak np. stal nierdzewna z dodatkiem aluminium. Muszą również posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa oraz spełniać wymogi dotyczące eksploatacji i przechowywania (np. odpowiednie oznakowanie czy regularne przeglądy). Co ważne, zbiorniki ciśnieniowe muszą również zostać właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem w czasie procesu produkcji.

Podsumowując, zbiorniki ciśnieniowe są wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach, do których w pierwszej kolejności należą przemysł, transport, oraz budownictwo. Służą przede wszystkim do magazynowania i transportu substancji (głównie chemicznych), które nie mogą być przewożone w standardowych warunkach. Ze względu na to, zbiorniki ciśnieniowe muszą spełniać szereg oficjalnych wymagań i posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa, wytrzymałości i szczelności.

Informacja prawna