Ile kosztuje akt notarialny?

notariusz

Nieodłącznym punktem zakupu mieszkania oraz nabycia do niego praw własności jest notarialne potwierdzenie dokonania tejże czynności. Za sporządzenie stosownego dokumentu w postaci aktu notarialnego, notariuszowi przysługuje wynagrodzenie wedle obowiązującej taksy. Jakich kosztów możemy się spodziewać podczas wizyty w kancelarii notarialnej?

Czym jest taksa notarialna i gdzie sprawdzimy jej stawki?

Zakup mieszkania – czy to od dewelopera, czy to z rynku wtórnego – wiąże się z dodatkowymi opłatami, takimi jak podatki czy koszty przeniesienia praw własności. Jednym z wydatków będzie tzw. taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza za przeprowadzenie czynności notarialnych, co zawiera się w ustawie Prawo o notariacie. Aby zapobiec niebotycznie wysokim lub agresywnie niskim stawkom, Ustawodawca przewidział widełki cenowe, których notariuszowie muszą się trzymać. Obecnie obowiązujące stawki znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Rokrocznie stawki te są aktualizowane, a jeżeli nie zachodzi taka potrzeba – zeszłoroczne kwoty zostają podtrzymane.

Obecnie obowiązujące stawki taksy notarialnej

Zgodnie z prawomocnym rozporządzeniem ministra, taksa notarialna podzielona jest na siedem progów kwotowych, wedle których rozlicza się czynności notarialne. Progi te kształtują się w zależności od finalnej ceny mieszkania:

> Do 3000 złotych wynagrodzenie wynosi 100 PLN
> Od 3000 do 10. 000 złotych wynagrodzenie wynosi 100 PLN + 3% od nadwyżki powyżej 3000 złotych
> Od 10. 000 do 30. 000 złotych wynagrodzenie wynosi 310 PLN + 2% od nadwyżki powyżej 10. 000 złotych
> Od 30. 000 do 60. 000 złotych wynagrodzenie wynosi 710 PLN + 1% od nadwyżki powyżej 30. 000 złotych
> Od 60. 000 do 1. 000. 000 złotych wynagrodzenie wynosi 1010 PLN + 0. 4% od nadwyżki powyżej 60. 000 złotych
> Od 1. 000. 000 do 2. 000. 000 złotych wynagrodzenie wynosi 4770 PLN + 0, 2% od nadwyżki powyżej 1. 000. 000 złotych
> Powyżej 2. 000. 000 złotych wynagrodzenie wynosi 6770 PLN + 0, 25% od nadwyżki powyżej 2. 000. 000 złotych

Należy nadmienić, że są to wyłącznie stawki netto, do których należy dodać podatek VAT w wysokości 23%. Maksymalne wynagrodzenie notariusza z tytułu aktu notarialnego może wynieść 10. 000 PLN netto, a w przypadku przepisu na mocy spadku: 7500 PLN netto

Kto ponosi koszty notarialne?

Jak wskazują specjaliści z kancelarii Notariusz Katowice Notus, należy tu sprecyzować o których kosztach mowa. Podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi zawsze podatnik, czyli np. kupujący nieruchomość, opłatę sądową ponosi wnioskodawca, a więc ta osoba, która kieruje do sądu żądanie wpisu w księdze wieczystej. Jeżeli natomiast chodzi o wynagrodzenie notariusza, to strony ustalają między sobą która z nich pokryje ten koszt. Czasem zdarza się, że tę kwestię rozstrzyga przepis prawa i tak np. jest w przypadku umowy deweloperskiej, której koszty obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę.

Czy notariusz może naliczyć dodatkowe koszty?

Poza taksą notarialną, notariusz może doliczyć koszty poniesione w związku z dokonaniem czynności. Do takich kosztów możemy zaliczyć, na przykład, dojazd notariusza do klienta. Dodatkowo, musimy przygotować się na opłatę związaną ze sporządzaniem wypisów aktu notarialnego, czyli około 3-4 wypisy: po jednym dla każdej ze stron, jeden dla Wydziału Ksiąg Wieczystych i opcjonalnie jeden dla banku – jeżeli kredytujemy mieszkanie. Koszt jednego odpisu to maksymalnie 6 PLN + 23% podatku VAT.

Przykładowy koszt aktu notarialnego dla mieszkania wycenianego na 300. 000 PLN

Przyjmujemy, że kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego za kwotę 300. 000 złotych i udajemy się w tej sprawie do kancelarii notarialnej. Nie występują zatem dodatkowe koszty; jedyne, co uwzględniamy, to taksę notarialną oraz opłatę za 3 odpisy. Nasza opłata netto wyniesie zatem:
> 1010 PLN + 0, 4% od 240. 000 złotych, czyli 1970 PLN
> 3 odpisy po 6 PLN, co daje 18 PLN
Powyższą kwotę powiększamy o 23% podatku VAT, co razem daje nam stawkę brutto w wysokości 2445, 24 PLN . Koszt ten najczęściej rozbijany jest na pół: każda ze stron uiszcza solidarnie 50% sumy, czyli po 1222, 62 PLN. Cenę tę uiszczamy bezpośrednio w kancelarii notarialnej, która ma obowiązek – jak każdy inny sklep – wystawić potwierdzenie w postaci faktury z wyszczególnionymi kosztami.

Dodaj komentarz

Informacja prawna