Świadectwo efektywności energetycznej, czyli białe certyfikaty: oto wszystko, co musisz o nich wiedzieć w 2024 roku!

Świadectwo efektywności energetycznej

Z perspektywy firm planujących inwestycje w obszar wydajności energetycznej dokumentem o sporym znaczeniu mogą okazać się białe certyfikaty. Sprawdźmy, czym są i jakie korzyści można dzięki nim odnieść.

Białe certyfikaty: co to jest?

Biały certyfikat energetyczny, czyli świadectwo efektywności energetycznej, to specjalny dokument wydawany przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Stanowi potwierdzenie, że przedsiębiorstwo osiągnęło określone oszczędności energii dzięki realizacji działań zwiększających efektywność energetyczną. Mogą obejmować różnorodne przedsięwzięcia, takie jak modernizacja urządzeń, instalacja bardziej efektywnych systemów grzewczych, izolacja budynków czy odzyskiwanie energii​​​​.

Głównym celem białych certyfikatów jest promowanie oszczędzania energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zachęcanie do inwestycji w technologie zwiększające efektywność energetyczną​​​​​​​​. Z perspektywy zróżnicowanych podmiotów, w tym przedsiębiorstw i instytucji, stają się natomiast pożądanym dokumentem, dzięki któremu możliwe staje się odnoszenie zróżnicowanych korzyści.

Jak uzyskać białe certyfikaty?

Białe certyfikaty może uzyskać szeroki zakres podmiotów, zarówno prywatnych, jak i publicznych, które realizują projekty poprawiające efektywność energetyczną. Obejmuje to przedsiębiorstwa przemysłowe, firmy z sektora energetycznego, deweloperów, zarządców budynków oraz instytucje publiczne, takie jak szkoły, szpitale i urzędy​​.

Cały proces prezentuje się następująco:

  • Audyt energetyczny: na początku konieczne jest przeprowadzenie audytu w celu zidentyfikowania obszarów, gdzie można osiągnąć oszczędności energetyczne​​​​ oraz zdiagnozowania stanu początkowego.
  • Planowanie inwestycji: eksperci Bosch okażą się istotnym wsparciem na poszczególnych etapach ubiegania się o białe certyfikaty. Istotną rolę pełni opracowanie planu działania wskazującego, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w celu osiągnięcia oszczędności energii​​​​.
  • Realizacja projektu: oczywiście centralnym punktem całego procesu jest realizacja założonych inwestycji oraz jej odpowiednie udokumentowanie.
  • Składanie wniosku do URE: po zakończeniu projektu następuje złożenie wniosku o wydanie białych certyfikatów wraz z niezbędną dokumentacją oraz wynikami audytu energetycznego​​​​​​.
  • Weryfikacja przez URE: Urząd Regulacji Energetyki przeprowadza weryfikację złożonej dokumentacji i ocenia, czy zrealizowane projekty spełniają wymagania Ustawy o efektywności energetycznej​​. Po pozytywnej weryfikacji URE wydaje białe certyfikaty potwierdzające osiągnięte oszczędności energetyczne​​.

Korzyści dzięki świadectwom efektywności energetycznej

Dlaczego białe certyfikaty są tak pożądane na współczesnym rynku? Powodów jest naprawdę sporo.

Poniżej zebraliśmy trzy z nich:

  1. Realne oszczędności energetyczne: inwestycje w projekty poprawiające efektywność energetyczną prowadzą do znaczących oszczędności w zużyciu energii. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą obniżyć swoje koszty operacyjne, co w długoterminowej perspektywie przekłada się na wyższe zyski i wyższą rentowność działalności​​.
  2. Poprawa wizerunku firmy: posiadanie białych certyfikatów świadczy o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w zrównoważony rozwój i troskę o środowisko. W dzisiejszych czasach coraz więcej klientów i partnerów biznesowych szuka firm, które aktywnie działają na rzecz redukcji swojego śladu węglowego. Białe certyfikaty mogą więc zwiększyć atrakcyjność firmy na rynku​​.
  3. Możliwość handlu certyfikatami: białe certyfikaty mają wartość rynkową i mogą być sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uzyskać dodatkowe źródło przychodów, które można przeznaczyć na dalsze inwestycje lub inne potrzeby firmy​​​​.

Artykuł promocyjny.

Informacja prawna