Tablice i znaki bhp na budowie

Plac budowy jest miejscem, z którym związanych jest wiele zagrożeń. Dlatego też trzeba stosować na nim niezbędne oznaczenia, które pomogą pracownikom w uniknięciu przykrych konsekwencji, a nawet zapobiegną utracie życia.

Stosowanie znaków bhp na budowie podnosi bezpieczeństwo

Na placu budowy równocześnie wykonywanych jest wiele czynności, dlatego dobra organizacja pracy na budowie to podstawa. Nie chodzi tu tylko o sprawne wykonywanie obowiązków, ale też stosowanie tablic i znaków bhp, które sygnalizują zagrożenia, ostrzegają o niebezpieczeństwie czy po prostu informują o prowadzonych pracach. Dzięki nim osoby pracujące na budowie mogą przyjąć odpowiednie postawy i zachowania oraz pracować w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Bez znaków i tabliczek na placach budowy zapanowałby chaos, który mógłby być tragiczny w skutkach.

Należy pamiętać, że o bezpieczeństwo na terenie budowy, a więc także o używanie niezbędnych znaków bhp, dbają inwestor oraz kierownik robót.

Tablice budowlane

Jednym z najważniejszych znaków na budowie jest obowiązkowa tablica informacyjna budowlana, na której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące inwestycji, jak między innymi to, co jest budowane, kto jest inwestorem, wykonawcą, kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru. Znajduje się na niej także numer pozwolenia na budowę oraz telefony alarmowe na pogotowie, straż pożarną oraz policję. Jest to bardzo charakterystyczna żółta plansza z czarnymi nadrukami, która umieszczana jest w widocznym miejscu na ogrodzeniu, rusztowaniu lub na elewacji.

Pozostałe tablice budowlane to tablice ostrzegawcze. Również mają one żółty kolor, jednak w przeciwieństwie do tablicy informacyjnej ich układ jest poziomy a nie pionowy i mają też mniejszy wymiar. Najpopularniejsze i najczęściej stosowane to Uwaga roboty budowlane, Uwaga głębokie wykopy czy Teren budowy wstęp wzbroniony. Tablice ostrzegawcze można dobrać bezpośrednio do rodzaju zagrożenia oraz indywidualnego zapotrzebowania.

Instrukcje bhp na budowie

Kolejnymi ważnymi planszami, które powinny znaleźć się na budowie są instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Umieszcza się je zwłaszcza w pobliżu maszyn, których obsługa wymaga odpowiedniej i wiedzy i kwalifikacji, jak betoniarka, żuraw czy wyciągarka budowlana. Prawidłowa obsługa maszyn to jeden z czynników zapewniających bezpieczeństwo, dlatego w takiej instrukcji zawarte są informacje opisujące proces przygotowania się do pracy, jej przebiegu oraz zakończenia, a także jakie czynności konserwacyjne należy podjąć. Instrukcja wskaże też, jak należy postępować w sytuacjach awaryjnych aby nie spowodować jeszcze większego zagrożenia.

Znaki zakazu, nakazu i ostrzegawcze na budowie

Tablice budowlane i instrukcje bhp uzupełniają jeszcze znaki nakazu, ostrzegawcze i nakazu stosowane na budowie. Zazwyczaj przyjmują one formę piktogramów umieszczonych na kole lub trójkącie. Mogą mieć także dodatkowy element w formie opisu znajdującego się pod symbolem, który jeszcze bardziej ułatwia ich interpretację.

Znaki zakazu to czarne piktogramy na białym tle przekreślone grubą ukośną czerwoną linią. Najważniejsze z nich na budowie to nieupoważnionym wstęp wzbroniony, nie dotykać, nie zdejmować osłon podczas pracy urządzenia, nie palić oraz nie załączać urządzeń elektrycznych. Znaki ostrzegawcze na budowę mają kształt żółtego trójkąta z czarnym piktogramem. Mogą ostrzegać między innymi przed zgnieceniem bocznym, wiszącymi przedmiotami, ruchem pojazdów lub zgnieceniem dłoni. Natomiast znaki nakazu to niebieskie koła z białymi obrazkami. Ich zadaniem jest informowanie pracowników o obowiązku stosowania ochrony oczu, głowy, twarzy czy o konieczności założenia odzieży i obuwia ochronnego.

Wszystkie niezbędne znaki bhp na budowę oraz tablice budowlane kupisz między innymi w sklepie znaki-bhp.pl. W ofercie znajdują się tabliczki na płycie PCV oraz naklejki na folii samoprzylepnej w różnych formatach.

Informacja prawna