Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Budowa domu to niełatwa do zrealizowania inwestycja, która wymaga spełnienia wielu istotnych formalności. We wstępnym etapie niezwykle ważne jest uzyskanie stosowanego pozwolenia na zgłoszenie budowy. W jakim urzędzie należy załatwić wszystkie niezbędne formalności?

Jakie organy wydają zezwolenie na budowę

Wielu inwestorów jest przekonana, ze wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w urzędzie gminy. Niegdyś faktycznie to ta instytucja lokalna zajmowała się tymi formalnościami, niemniej obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

To, gdzie inwestor powinien złożyć wniosek o pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy jest uzależnione od rodzaju wniosku oraz rodzaju inwestycji. Obecnie istnieją dwa organy, które zajmują się formalnościami związanymi z uzyskaniem zgody na budowę.

Pierwsza z nich to administracja architektoniczno-budowlana i nadzoru budowlanego, w skład której wchodzą: starosta, wojewoda oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Z kolei w skład organu nadzoru budowlanego wchodzi: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, a więc w pierwszej instancji – starosta zajmuje się przede wszystkim formalnościami, które to koniecznie muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, natomiast organ nadzoru budowlanego zajmuje się wykonywaniem wszystkich czynności, które dotyczą wykonywanych czy też wykonanych już robót budowlanych.

I tak na przykład organ administracji architektoniczno-budowlanej zajmuje się:

– wydawaniem pozwolenia na budowę
– wydawaniem pozwolenia na rozbiórkę
– przeniesieniem decyzji o pozwoleniu na budowę
– zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę

Ponadto organ ten wydaje decyzje dotyczące niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku czy na teren sąsiedniej nieruchomości.

Z kolei organ nadzoru budowlanego zajmuje się:

– bieżącą kontrolą budowy
– w razie konieczności wstrzymaniem robót budowlanych
– nakazem rozbiórki obiektu budowlanego
– legalizacją samowoli budowlanej
– sprawdzaniem stanu technicznego budynku

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę oraz użytkowanie

Organem pierwszej instancji w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę jest zawsze starosta lub prezydent miasta. Niemniej w przypadku bardziej skomplikowanych obiektów oraz robót budowlanych organem pierwszej instancji jest wojewoda. Jest on organem wyższego stopnia w stosunku do starosty, zatem zajmuje się również rozpatrywaniem wszelkich odwołań od decyzji wydanych przez starostę.

Oprócz pozwoleń na budowę w wielu sytuacjach niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na na użytkowanie. Załatwianiem tych istotnych formalności zajmuje się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Czasem zdarza się, że osoba zainteresowana wydaniem takiego pozwolenia składa wniosek do nieodpowiedniej instytucji. W takiej sytuacji organ który to otrzymał wniosek, a nie zajmuje się tego typu sprawami, musi przekazać go do właściwego organu. Ponadto ma on obowiązek niezwłocznie zawiadomić petenta o zaistniałej sytuacji.

Co prawda załatwienie formalności związanych z budową nie należą do łatwych zadań, niemniej musi się z nimi uporać każda osoba, która myśli o budowie wymarzonego domu.

Przeczytaj także artykuł: Ile kosztuje pozwolenie na budowę domu?

Dodaj komentarz

Informacja prawna