Suwmiarka jako narzędzie pomiarowe

Suwmiarka to podstawowy przyrząd pomiarowy, bez którego trudno wyobrazić sobie pracę w zakładzie przemysłowym, fabryce, czy nawet w domowym warsztacie. Narzędzie to pozwala na dokonanie dokładnego pomiaru szerokości, grubości, głębokości i innych parametrów badanego przedmiotu. Zakres pomiaru, podobnie jak dokładność pomiaru, zależy od rodzaju suwmiarki. Standardowe posiadają zakres pomiaru do 150 mm, a dokładność potrafi sięgać do 0,01 mm.

Budowa suwmiarki

Każda suwmiarka składa się z:

 • stałej szczęki do pomiarów wewnętrznych,
 • ruchomej szczęki do pomiarów wewnętrznych
 • stałej szczęki do pomiarów wewnętrznych
 • ruchomej szczęki do pomiarów wewnętrznych;
 • noniusza
 • podziałki calowej na prowadnicy
 • dźwigni zacisku ustalającego położenie przesuwnej szczęki,
 • podziałki milimetrowej na prowadnicy;
 • głębokościomierza

składa się z prowadnicy i przesuwnego suwaka, a także powierzchni pomiarowych oraz urządzenia odczytowego. I to właśnie od rodzaju tego urządzenia zależy podział przyrządów.

Rodzaje suwmiarek

Suwmiarki możemy podzielić wg wielu kryteriów. Jednym z nich jest sposób odczytu wartości mierzonego przedmiotu. Ze względu na to suwmiarki dzieli się na:

 • noniuszowe nazywane również analogowymi. Wykorzystują podziałkę kreskową oraz noniusz na suwaku.
 • czujnikowe (zegarowe) posiadają czujnik zegarowy oraz zębatkę na prowadnicy,
 • elektroniczne zwane również cyfrowymi. Mają wykonany liniał pojemnościowy oraz elektroniczny wskaźnik cyfrowym (wyświetlacz).

Suwmiarki możemy też podzielić w zależności od kształtu powierzchni pomiarowych. Są to suwmiarki specjalne, które służą do wykonywania pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz mieszanych. Tego typu suwmiarki służą m.in. do: pomiarów nierównych powierzchni, pomiarów odległości powierzchni przesuniętych, pomiarów głębokości, pomiarów średnic zewnętrznych powierzchni, czy pomiaru grubości ścianek rur.

Jak dokonywać pomiaru suwmiarką?

Sposób dokonania pomiaru zależy od rodzaju suwmiarki, którą chcemy dokonać pomiaru.

Suwmiarka noniuszowa (analogowa): W pierwszej kolejności rozsuwamy szczęki i umieszczamy w nich badany przedmiot. Przesuwamy suwak tak, by szczęki zetknęły się z jego krawędzią i odczytujemy wymiary. Pełną liczbę milimetrów odczytujemy z noniusza (głównej podziałki), a liczbę po przecinku z kreski noniusza pokrywającego.

Suwmiarka czujnikowa (zegarowa): Badany przedmiot wkładamy w szczęki suwmiarki i dociskamy ją. Ze skali głównej odczytujemy pełną liczbę milimetrów, natomiast części setne odczytujemy z czujnika zegarowego.

Suwmiarka elektroniczna (cyfrowa): Najpierw włączamy suwmiarkę i zsuwamy szczęki tak, by wskazana liczba wynosiła 0. Następnie rozsuwamy szczęki i dociskamy je do badanego przedmiotu tak, by przylegały do niego prostopadle. Dokonany pomiar odczytujemy z wyświetlacza cyfrowego.

Podsumowanie

Dokonywanie pomiaru za pomocą suwmiarki nie jest trudne. Wystarczy do tego podstawowa wiedza oraz precyzja w dokonaniu analizy. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów suwmiarek. To na jaką się zdecydować zależy od tego, w jakich celach i warunkach chcemy ją zastosować oraz dokładności pomiarów, jakie chcemy uzyskać. Jednak w warunkach domowych nawet ta podstawowa powinna w zupełności nam wystarczyć.

Dodaj komentarz

Informacja prawna