Czy na halę namiotową potrzebne jest pozwolenie?

Hala namiotowa to prosty, szybki i relatywnie tani sposób na znalezienie przestrzeni na sezonowy event lub magazyn. Nowoczesna technologia pozwala również na stawianie hal namiotowych całorocznych, które świetnie sprawdzają się m.in. jako zadaszenia obiektów sportowych. Modułowe elementy sprawiają, że każdy obiekt można dowolnie modyfikować w przyszłości.

Zanim jednak rozpoczniesz budowę hali namiotowej, pamiętaj o dopilnowaniu formalności. Sprawdź, kiedy musisz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę hali namiotowej, a kiedy wystarczy zgłoszenie zamiaru wzniesienia tymczasowego obiektu budowlanego.

Hala namiotowa całoroczna czy tymczasowa?

Kluczowym etapem przygotowań do wybudowania hali namiotowej jest określenie czasu jej eksploatacji, a co za tym idzie, złożenie odpowiednich dokumentów do urzędu miasta lub starostwa powiatowego, w zależności od lokalizacji inwestycji.

Przepisy mówią o dwóch sposobach eksploatacji hal i obiektów namiotowych:

  • jako obiekty tymczasowe, wykorzystywane krócej niż 180 dni – postawienie takiej hali namiotowej wymaga jedynie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie,
  • jako obiekty stałe, wykorzystywane dłużej niż 180 dni – postawienie hali namiotowej wymaga wówczas uzyskania pozwolenia.

Dwa sposoby użytkowania hal namiotowych oznaczają więc konieczność zapoznania się z dwoma odrębnymi drogami formalnymi.

Zgłoszenie budowy hali namiotowej eksploatowanej tymczasowo

Jeśli hala namiotowa, którą zamierzasz wybudować, będzie eksploatowana tymczasowo, wystarczy, że zgłosisz rozpoczęcie prac do odpowiedniego urzędu. Zgłoszenie zamiaru wzniesienia tymczasowego obiektu budowlanego powinno zawierać: potwierdzenie o prawie do dysponowania gruntem w celach budowlanych, planowany termin rozpoczęcia robót, zakres planowanych prac, przewidywany czas demontażu obiektu lub przeniesienia go w inne miejsce oraz informacje dodatkowe (m.in. rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej).

Zgłoszenie pozwala na budowę i użytkowanie hali przez 180 dni. Po upływie tego czasu musisz zdemontować halę namiotową lub przenieść ją w inne miejsce. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość wzniesienia hali namiotowej na podstawie zgłoszenia, a następnie pozyskanie pozwolenia na budowę przed ustawowo określonym czasem demontażu. Z tego rozwiązania korzystają najczęściej firmy, które stają przed koniecznością pilnego zwiększenia przestrzeni magazynowej i z założenia nie traktują tej inwestycji tymczasowo.

Teoretycznie po upływie 180 dni możesz przenieść halę namiotową w inne miejsce. To jednak proces generujący dodatkowe koszty, dlatego jeśli planujemy eksploatować halę namiotową przez dłuższy czas, warto po prostu wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę i użytkowanie.

Pozwolenie na budowę hali namiotowej – jakie formalności trzeba załatwić?

Hale namiotowe całoroczne, zaprojektowane z myślą o eksploatacji na czas nieokreślony, wznosi się na podstawie pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę hali namiotowej trzeba złożyć w urzędzie miejskim lub w starostwie powiatowym, w zależności od położenia hali. Jakie informacje będą Ci potrzebne?

Do wypełnienia wniosku potrzebujesz danych inwestora, adresu, pod którym stanie hala, a także informacji o parametrach technicznych obiektu. Do wniosku dołączasz również załączniki, np. projekt budowlany, plan działki budowlanej. akt własności terenu.

Przed przygotowaniem projektu hali namiotowej warto również sprawdzić stan działki i gruntu, tzn. jej uzbrojenia, a co za tym idzie, możliwość podłączenia mediów i instalacji. W celach biznesowych ważny może okazać się jej potencjał komunikacyjny.

Informacja prawna