Ile kosztuje i kto wydaje pozwolenie na budowę domu?

Pozwolenie na budowę domu jest kluczowym krokiem do rozpoczęcia budowy własnego domu. Wymaga dopełnienia wielu formalności i spraw urzędowych. Przepisy budowlane informują kto wydaje pozwolenie na budowę, jak można uzyskać pozwolenie, jakie procedury należy spełnić oraz jaki jest termin wydania. Wydanie pozwolenia na budowę zależy od starosty powiatowego, to on jest organem pierwszej instancji. Podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę domu waży jest aby złożyć w pełni skompletowane dokumenty. Starosta ma 65 dni na wydanie zezwolenia od chwili złożenia kompletnych dokumentów. Wszelkie braki w dokumentach skutkują opóźnieniem. Prace budowlane powinny zostać rozpoczęte w ciągu trzech lat od chwili gdy decyzja została uznana za ostateczną. Poniższy artykuł przedstawia jakie dokumenty należy złożyć do starostwa oraz ile kosztuje pozwolenie na budowę domu.

Formalności krok po kroku

Jak wspomniano wcześniej uzyskanie pozwolenia na budowę domu wymaga przedłożenia odpowiednich dokumentów. W pierwszej kolejności należy przygotować mapę do celów projektowych. Powinien ją przygotować geodeta z odpowiednimi uprawnieniami. Głównym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę jest projekt budowlany. Wiąże się to z wyborem i zakupem projektu domu. Obecnie projekt budowlany składa się z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego. Bardzo ważnym etapem jest adaptacja projektu do warunków terenowych. Pozwala to na dostosowanie projektu domu do wymiarów działki oraz oczekiwań inwestora. Na kosz wydania pozwolenia na budowę składa się wiele czynników. Przede wszystkim niezbędny jest zakup projektu budowlanego. Zakup gotowego projektu budowlanego to wydatek zazwyczaj od 2000 do 5000 złotych. Zdecydowanie droższą opcją jest projekt indywidualny, tu ceny mogą wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pozostałe wydatki to koszt mapy do celów projektowych, ewentualna opłata geologa, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie warunków zabudowy, mapa ewidencyjna oraz zasadnicza oraz ewentualne koszty dodatkowe. Przy wyborze projektu gotowego koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę powinny nie przekroczyć 10 000 złotych.

W przypadku braku możliwości przyłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej już na etapie opracowania projektu budowlanego warto uwzględnić sposób odprowadzenia ścieków. Do wyboru jest montaż szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Ze względu na tanie i nieuciążliwe użytkowanie w perspektywie wieloletniej eksploatacji zdecydowanie korzystniejsza jest budowa własnej oczyszczalni. Dlatego już na etapie adaptacji projektu i przygotowania zagospodarowania terenu warto uwzględnić przydomową oczyszczalnię jako rozwiązanie gospodarki ściekowej. Unikniemy w ten sposób późniejszego załatwiania formalności związanych ze zgłoszeniem budowy oczyszczali. Firma Traidenis-Pol Sp. z o.o. prowadzi usługi związane z dostawią, doborem oraz serwisowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Specjaliści z wieloletnią praktyką służą pomocą na terenie całego kraju w zakresie doradztwa w doborze oraz usytuowania oczyszczalni na posesji. Firma Traidenis-Pol poprzez sieć lokalnych dystrybutorów zamontowała ponad 16 000 przydomowych oczyszczalni NV na terenie kraju.

Informacja prawna