Izolacja ścian zewnętrznych – jak przebiega?

Około miesiąc po wymurowaniu ścian zewnętrznych budynku oraz ich otynkowaniu można rozpocząć montaż izolacji termicznej. Dzięki niej budynek stanie się energooszczędny. Jak przebiega izolacja ścian zewnętrznych krok po kroku?

1.    Wybór materiału izolacyjnego

Izolacja ścian zewnętrznych może zostać przeprowadzona przy pomocy wełny mineralnej bądź styropianu. Wełna mineralna skalna stanowi najbardziej uniwersalny wybór, ponieważ charakteryzuje się doskonałą izolacją termiczną i akustyczną, a jednocześnie ma właściwości paroprzepuszczalne – we wnętrzu nie będzie gromadzić się nadmiar wilgoci, czego nie gwarantuje styropian. Poza tym, wełna jest materiałem całkowicie niepalnym. Wybierając materiał izolacyjny należy zwrócić uwagę na jak najniższy współczynnik przewodzenia ciepła.

2.    Przygotowanie podłoża pod izolację

Podłoże, na którym znajdzie się warstwa izolacyjna musi być suche i odtłuszczone. Do jego oczyszczenia można użyć myjki ciśnieniowej bądź drucianych szczotek. W pierwszym przypadku mur należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Dzięki tym czynnościom podłoże uzyska wystarczająco nośność.

3.    Przygotowanie do pracy

Przed umieszczeniem termoizolacji na podłożu warto wyznaczyć dolną krawędź warstwy ocieplenia za pomocą listew cokołowych. Z kolei podkładki dystansowe niwelują wszelkie nierówności ścian. Zaprawa klejąca wymaga dokładnego wymieszania, aby nie pozostały w niej żadne grudki.

4.    Przyklejanie termoizolacji

Płyty wełny mineralnej mogą wymagać wstępnego szpachlowania, o ile nie były powlekane fabrycznie. Mocowanie powinno przebiegać w taki sposób, aby powstałe szczeliny wypełnić dodatkowymi klinami z tego samego materiału bądź piany poliuretanowej. Po kilku dniach powierzchnię termoizolacji należy wyrównać przy pomocy papieru ściernego. Mocowanie płyt można przeprowadzić również przy pomocy łączników mechanicznych – w tym przypadku wyposażonych w metalowy trzpień. Minimalna liczba łączników to około 4 na każdy metr kwadratowy.

5.    Warstwa zbrojąca

Warstwa zbrojąca chroni izolację przed uszkodzeniami o charakterze mechanicznym. Do tego celu używa się w siatki z włókna szklanego. Warto pamiętać, że istnieją fragmenty elewacji wymagające szczególnego zabezpieczenia – na przykład narożniki otworów okiennych. Dobrze sprawdzą się tu dodatkowe warstwy siatki wklejane pod kątem 45 stopni. Na zbrojenie nakłada się natomiast zaprawę. Teraz można już przystąpić do wykonywanie elewacji.

Informacja prawna