Jak house flipping pomaga przywrócić mieszkania do życia?

Już od kilku lat, house flipping cieszy się większym zainteresowaniem krajowych mediów. Niestety, nie zawsze jest to zainteresowanie wynikające z chęci obiektywnego przedstawienia wspomnianego zjawiska. Na fali wzrostów cen metrażu, zaczęły pojawiać się artykuły obwiniające inwestorów przeprowadzających flipy o bezwzględną spekulację i ograniczanie dostępności „M” dla zwykłych Kowalskich. W rzeczywistości okazuje się jednak, że house flipping często dotyczy lokali, którymi przeciętny nabywca raczej nie byłby zainteresowany. Postanowiliśmy wyjaśnić w jaki sposób flip może wzbogacić ofertę rynkową o mieszkania, które wcześniej w ogóle nie były atrakcyjne. Przy okazji tłumaczymy, czym w ogóle jest działalność inwestycyjna określana jako flipping (ang. house flipping).

Flip mieszkaniowy koncentruje się na okazjach

Oskarżenia dotyczące działalności inwestycyjnej, jaką jest flipping, często wynikają z niezrozumienia specyfiki tego zjawiska. Flip mieszkaniowy rzeczywiście zakłada możliwość osiągnięcia sporego zysku z odsprzedaży, ale nie jest to nagroda, która przychodzi łatwo. W dobie bardzo szybkiego przepływu informacji o ofertach mieszkaniowych, inwestorom trudno jest znaleźć lokale prezentowane na największych portalach, które byłyby bardzo atrakcyjne pod względem cenowym. Jeżeli takie „M” faktycznie się pojawiają, to szybko rezerwują je inni inwestorzy albo osoby szukające lokum na własne potrzeby. Liczba potencjalnych nabywców z tej drugiej grupy jest znacznie większa niż inwestorów.

W związku z powyższym, działalność określana jako flipping (ang. house flipping) często dotyczy mieszkań, które tak czy inaczej nie zainteresowałyby zwykłego Kowalskiego. Chodzi między innymi o lokale z licytacji komorniczych oraz mieszkania cechujące się różnorakimi problemami prawnymi (np. brakiem księgi wieczystej). Flipperzy często szukają także mieszkań nadających się wyłącznie do remontu i wertują ogłoszenia o sprzedaży przetargowej „M” przez gminy, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółdzielnie. Wielu typowych nabywców nieruchomości nawet nie zdaje sobie sprawy, że co roku około 2000 lokali z całej Polski jest sprzedawanych w ramach przetargów.

Flipping sprawia, że lokal znów wraca na rynek

Niedocenianym aspektem działalności określanej jako flipping jest to, że mieszkania dzięki aktywności inwestorów wracają do normalnego obrotu rynkowego. Flip często zakłada bowiem odsprzedaż lokum typowemu nabywcy, który szuka mieszkania na własne potrzeby lub pod wynajem. Warto także pamiętać, że zysk dla inwestora, jaki zapewnia flip jest związany z pewnym nakładem pracy i środków. Kupione mieszkanie w złym stanie często trzeba wyremontować, co nie jest tanie i łatwe w obecnych realiach.

Przywrócenie lokalu do normalnego obrotu rynkowego często wymaga także uporządkowania jego sytuacji prawnej (np. poprzez sprostowanie wpisów w księdze wieczystej albo nawet założenie księgi wieczystej). Takie uporządkowanie stanu prawnego mieszkania również generuje koszty i wymaga czasu. Ze względu na stopień skomplikowania problemów prawnych, inwestorzy prowadzący flipping często korzystają z pomocy wyspecjalizowanego prawnika. Taki ekspert za wynagrodzeniem przeprowadza audyt stanu prawnego nieruchomości i stara się zlikwidować stwierdzone problemy.

Informacja prawna