Prace na pasie drogowym – jak zadbać o bezpieczeństwo

Poprzez roboty drogowe ruch na drodze może zostać znacząco utrudniony. W takiej sytuacji należy zadbać o bezpieczeństwo zarówno wszystkich uczestników ruchu drogowego, jak i samych robotników. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo w czasie robót drogowych?

Przed przystąpieniem do prac na drodze należy ustalić tryb i sposób organizacji ruchu pojazdów i pieszych w miejscach pracy. Każdy kierownik robót drogowych wie, że prowadząc długotrwałe prace na jezdni należy zadbać o kilka ważnych kwestii.

Kierownik robót drogowych musi posiadać schematy terenowe w celu organizacji ruchu pojazdów i pieszych w miejscu wykonywanych robót. Schematy powinny wskazywać parametry geometryczne naprawianego odcinka (szerokość jezdni i poboczy, promienie łuków w planie, nachylenie podłużne, rodzaj pokrycia itp.) Ze wskazaniem sztucznych konstrukcji, lokalizacji podjazdów, objazdów i objazdy, miejsca umieszczenia znaków drogowych, zastosowanie w razie potrzeby, tymczasowe oznaczenia, ogrodzenia, lokalizacja świateł sygnalizacyjnych, składowanie materiałów budowlanych. Należy szczegółowo ustalić rodzaj i charakter prac, termin ich wykonania itp.

Główne zadania i zasady organizacji ruchu w miejscach, w których wykonywane są prace na jezdni, to między innymi:

  • ostrzeganie kierowców i pieszych o zmianach w organizacji ruchu,
  • oznaczenie kierunków omijania przeszkód na drodze,
  • tworzenie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników wykonujących roboty drogowe,
  • organizacja bezpiecznego ruchu pojazdów i pieszych zarówno na podjazdach, jak i na samych terenach robót drogowych i innych.

Jakich środków należy użyć, aby zadbać o bezpieczeństwo podczas robót drogowych? Najważniejsze środki, to oczywiście znaki drogowe, ustawione nie na stałe, a na czas robót. Ważne jest także oznakowanie drogi, zwłaszcza oznakowanie pasów ruchu (również tymczasowe), a także ustawienie odpowiedniego oświetlenia. Kierownik robót jest zobowiązany dopilnować tego, by wszystkie wymienione wyżej środki zostały zastosowane w miejscu robót drogowych. Jeśli zasady te zostaną wdrożone, z pewnością uniknie się zagrożeń podczas robót drogowych, zwłaszcza w postaci niepotrzebnych wypadków na jezdni. To bardzo ważne czynności, dlatego kierownik robót drogowych powinien podejść do tego odpowiedzialnie.

Zapraszamy: budowa dróg Stargard

Informacja prawna