Rodzaje instalacji gazowej

Do podstawowych czynności podczas stawiania budynku mieszkalnego należy doprowadzenie mediów, w tym często również gazu. Choć w niektórych nowych blokach nie ma gazu, na wielu osiedlach wciąż odgrywa on ważną rolę. Ponadto, instalacje gazowe są powszechnie wykonywane w domach jednorodzinnych, między innymi ze względu na oszczędność finansową. Jakie są rodzaje instalacji gazowych? Co warto o nich wiedzieć?

Najpopularniejsze instalacje gazowe

Zasadniczo można wyróżnić dwa główne rodzaje instalacji gazowych. Najczęściej powstają instalacje:

  • rozprowadzające gaz z sieci,
  • niezależne, rozprowadzające gaz z butli lub innego zbiornika.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z gazem ziemnym, który jest doprowadzany do budynków w celu zapewnienia źródła ciepła w pomieszczeniach, ale nie tylko. Gaz ziemny wykorzystuje się do ogrzewania budynków, jednak służy on również do podgrzewania wody oraz zasilania kuchenek gazowych. Jeśli instalacje gazowe rozprowadzają gaz z sieci, większa część konstrukcji znajduje się pod ziemią. Głęboko zakopane i oznaczone przewody biegną następnie do budynku, rozprowadzając gaz rurami do pomieszczeń. Natomiast niezależna instalacja gazowa rozprowadza gaz z butli lub pojemnika, znajdującego się w wydzielonym miejscu. Wskazane jest umieszczenie butli poza domem. Stąd instalacja biegnie od poszczególnych pomieszczeń. W przypadku niezależnej instalacji mamy do czynienia z gazem płynnym LPG.

Korzystne rozwiązania

Gaz ziemny swego czasu był najpopularniejszym paliwem wykorzystywanym do ogrzewania pomieszczeń i wody. Dzisiaj nieco stracił na popularności, głównie ze względu na łatwopalność i wybuchowość. Niemniej jednak trzeba podkreślić, że rozprowadzające go instalacje gazowe wciąż powstają, a dobrze wykonane nie stanowią większego zagrożenia. Natomiast jeśli chodzi o instalacje gazowe wykorzystujące płynne LPG, znacząco zyskują one na popularności. Wynika to przede wszystkim z niskiego kosztu ogrzewania przy użyciu tego paliwa.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy: instalacje gazowe Bielsko-Biała

Informacja prawna