Do jakich prac dedykowana jest drabina z barierką ochronną?

Tradycyjna drabina bardzo ogranicza zakres czynności, które może wykonać znajdujący się na niej człowiek. Poza tym nawet nieskomplikowane prace montażowe czy budowlane możemy prowadzić w jednej pozycji maksymalnie przez 30 min. bez przerwy. Te i wiele innych ograniczeń przezwycięża skutecznie drabina z podestem i barierką ochronną.

Drabina to najprostsze narzędzie, wśród tych, które umożliwiają wykonanie prac na wysokościach. Minimalizację kosztów użytkowania zapewnia wypożyczenie drabiny o odpowiednim zasięgu: opłata czynszowa stanowi zazwyczaj niewielki procent ceny nowego sprzętu. Posługiwanie się drabiną uważamy za czynność tak prostą, że nieczęsto sięgamy do przepisów BHP odnoszących się do pracy na drabinie, rzadko czytamy uważnie zalecenia producenta. To poważny błąd, który może zakończyć się groźnym wypadkiem. Na domiar złego możemy utracić prawo do odszkodowania, jeżeli ubezpieczyciel wykaże błędy popełnione w trakcie eksploatacji drabiny. 

Czego nie można robić na drabinie? 

Lista rzeczy, których nie można robić użytkując drabinę, jest bardzo długa. Przypomnimy tylko najbardziej podstawowe zalecenia i zakazy:  

  • w jednej pozycji nie pracuj dłużej niż 30 min. – jeżeli pracując na drabinie nie możesz zmienić pozycji w trakcie wykonywania zadania, to po 30 min. konieczna jest przerwa relaksacyjna, 
  • nie wnoś więcej niż 10 kg – drabiny przeznaczone są do wykonania tzw. prac lekkich, co oznacza, że jeżeli chcemy przemieszczać się po szczeblach z obciążeniem większym niż 10 kg (np. nieść więcej, niż jedno 10-litrowe wiadro wody lub farby), konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka i uzyskanie zgody inspektora BHP, 
  • stosuj zasadę 3 punktów – twoje ciało (w domyśle stopy i ręce) muszą stykać się z drabiną przynajmniej w trzech punktach, co oznacza, że np. przy malowaniu fasady wiadro z farbą należy zawiesić na drabinie, a nie trzymać w jednej dłoni, a drugiej używać do operowania pędzlem czy wałkiem, 
  • nie przemieszczaj drabiny stojąc na niej – jeżeli chcesz przemieścić drabinę, koniecznie zejdź z niej – nawet wtedy, gdy jest to konstrukcja rozstawna, zaopatrzona w układ jezdny (koła, rolki),  
  • pracuj solo – w tym samym czasie na drabinie może znajdować się tylko jedna osoba. 

Oczywiście niezwykle ważne jest rozstawienie na stabilnym, równym podłożu i oznakowanie terenu wokół drabiny w celu zabezpieczenia przed jej przypadkowym potrąceniem. Należy też zachować odpowiedni kąt ustawienia drabin przystawnych, zgodny z proporcją 4:1 (stosunek liczonej od podłoża wysokości górnego punktu podparcia drabiny do odległości dolnego punktu podparcia drabiny od ściany).  

Doradca z wypożyczalni sprzętu budowlanego Ramirent zwraca uwagę na fakt, że od wielu z wymienionych wyżej ograniczeń klasycznych drabin wolne są drabiny rozstawne z barierką ochronną: – Mocne, lekkie i bardzo stabilne drabiny z szerokimi podestami i solidną barierką pozwalają skupić się na wykonywanej pracy. Korzystając z takiego sprzętu nie musimy obawiać się, że przy zachwianiu równowagi runiemy z wysokości kilku metrów na ziemię. 

Przy jakich typach prac optymalna będzie drabina z barierką ochronną? 

Drabina z podestem i barierką ochronną będzie doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie prace na wysokości wymagają użycia wielu narzędzi i materiałów. Barierkę zabezpieczającą docenimy przy wykonywaniu prac instalatorskich, które wymagają użycia wielu drobnych części i materiałów oraz stosowania licznych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. Mając pewne podparcie dla nóg i poczucie pełnego zabezpieczania przed upadkiem, możemy pracować z użyciem obu rak i bez trudu zmieniać pozycję w czasie wykonywania powtarzających się, rozciągniętych w czasie czynności. 

Aluminiowa drabina z barierką ochronną zapewnia zasięg pracy do 4,18 m. Dzięki wysuwanym niezależnie od siebie obu stronom drabiny, konstrukcję można łatwo dopasować do różnego typu nierówności, takich jak schody czy pochyłości terenu. Z użyciem tego typu drabiny można wykonywać prace związane z częstym przemieszczaniem się: konstrukcja posiada wbudowane rolki jezdne. Jedna osoba może bez trudu przesunąć lekką, aluminiową konstrukcję. Dzięki temu drabina z podestem nadaje się do wykonywania prac magazynowych: do kompletowania zamówień, układania towarów, a także do wykonania napraw regałów. 

Niezwykle istotną cechą drabin z podestami i barierką ochronną jest możliwość używania dużej liczby narzędzi (ręcznych i elektronarzędzi) i ciężkich materiałów (farby, gotowe masy gipsowe). Drabina wytrzymuje obciążenie do 150 kg, co oznacza, że nawet osoby o dużej wadze będą w stanie zabrać ze dobą dodatkowe kilkadziesiąt kilogramów wyposażenia. 

Jedynym ograniczeniem w stosowaniu drabin z podestami i barierkami, jest stosunkowo niewielki zasięg tych urządzeń. Jeżeli potrzebujemy przeprowadzić prace na wysokości roboczej powyżej 5 m, konieczne będzie wypożyczenie podnośnika nożycowego lub teleskopowego.

Informacja prawna