Wykrywanie przecieków różnymi metodami

Kiedy wystąpi uszkodzenie rurociągu, jest już za późno na jakiekolwiek działania zapobiegawcze. Wtedy należy działać jak najszybciej, aby zlokalizować miejsce występowania wycieku oraz uszczelnić je i usunąć skutki awarii. Na rynku dostępnych jest wiele metod, które mogą zostać wykorzystane podczas procesu wykrywania przecieku. Wiele z nich nie powoduje ingerencji w otoczenie rurociągu, a nawet są takie, przy których wykorzystaniu nie trzeba opróżniać rurociągu z medium.

Badanie kamerą termowizyjną

Kamery termowizyjne mają szerokie zastosowanie podczas lokalizowania miejsc nieszczelności w rurociągach. Wykorzystują zjawisko promieniowania cieplnego. Dzięki kamerze termowizyjnej można ocenić temperaturę badanego obiektu, powierzchni lub obszaru. Jeśli w rurociągu pojawi się wyciek, to w badaniu termowizyjnym da się zaobserwować zmienioną temperaturę tego obszaru, co wskaże dokładne miejsce wystąpienia wycieku. Badanie termowizyjne świetnie sprawdza się w przypadku dość intensywnych wycieków czynników, których temperatura znacznie różni się od temperatury otoczenia, np. na przewodach grzewczych lub chłodniczych.

Metody akustyczne

Metody akustyczne mają bardzo szerokie zastosowanie w procesie lokalizacji nieszczelności w rurociągach. Należą do całkowicie bezinwazyjnych metod, dzięki czemu nie trzeba wykonywać brudnych prac w okolicy badanego odcinka rurociągu. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Akustyczne metody wykrywania przecieków wykorzystują fakt, iż czynnik wypływający z rurociągu w miejscu wystąpienia nieszczelności emituje szum. Szum to nic innego jak fala dźwiękowa. Przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu: sond, mikrofonów i odbiorników można wychwycić falę dźwiękową. Na podstawie pomiaru odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem można natomiast ocenić miejsce, gdzie występuje przeciek. Metodami akustycznymi są np. geofon, pomiar korelacji wycieku, czy loggery.

Gaz znacznikowy i barwniki

Wykorzystanie gazu znacznikowego lub substancji barwiących pozwala na ocenienie miejsca lub obszaru, w którym nastąpiło rozszczelnienie się instalacji. Wprowadzając nietoksyczny barwnik lub gaz znacznikowy (czyli mieszankę azotu i wodoru) do rurociągu obserwuje się instalację. Za pomocą specjalnych przyrządów można wychwycić miejsce, gdzie gaz lub barwnik wydostają się poza rurociąg. Ta metoda ma szerokie zastosowanie. Jest szybka, bezpieczna i niezawodna.

Podczas wykrywania miejsc wycieków medium z rurociągu warto postawić na sprawdzonych fachowców. Wiedza na temat dostępnych metod oraz profesjonalny sprzęt pozwalają na szybkie wykrywanie przecieków nawet w trudno dostępnych miejscach.

Informacja prawna