Do czego można wykorzystać gruz?

Wszystkie odpady, które powstają podczas rozbiórki czy też remontu budynku, nazywane są odpadami budowlanymi. Celem każdego działania związanego demontażem powinien być recykling. Materiały takie jak beton, cegły, płytki itp. można przetwarzać np. na materiał do budowy dróg. Nie jest to jednak ich jedyne zastosowanie. Do czego jeszcze można wykorzystać gruz?

Czym jest gruz?

Gruz budowlany to materiał mineralny powstający podczas rozbiórki, renowacji i odbudowy elementów budowlanych. Składa się wyłącznie z substancji mineralnych, a ich utylizacja wymaga szczególnej uwagi. Dlaczego? Ponieważ w dużej mierze czyste odpady budowlane można poddać recyklingowi i ponownie je wykorzystać. Gruz to m.in. płytki, cement, cegła, drewno, metal.

Wywóz gruzu i związany z tym recykling

Odpady budowlane można wywozić na własną rękę do punktów recyklingu i unieszkodliwiania odpadów. W przypadku większych ilości odpadów budowlanych lepszym rozwiązaniem będzie wywóz gruzu przy pomocy wynajmu specjalnego pojemnika – kontenera, który jest przywożony i odbierany przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów. Warto podkreślić, że gruz, niezależnie od wielkości, zawsze należy utylizować w sposób profesjonalny i prawidłowy.

Cegły, beton, kamienie

Beton można znaleźć na prawie wszystkich budowach. Może występować w postaci bloczków lub płyt betonowych, ale także w stropach, kolumnach i ścianach oraz w zależności od rodzaju betonu na mostach, tunelach, tamach itp. Materiały mineralne, takie jak cegła, naturalne kamienie czy też płytki, to czysty i najpopularniejszy typ gruzu, jaki można spotkać na placach budowy oraz przy remoncie obiektów budowlanych. Tak zwany „czysty gruz” może być ponownie wykorzystany np. w budowie dróg.

Ziemia i piasek

W budownictwie ziemia jest postrzegana jako warstwa pod konstrukcją lub jako materiał, który należy przenieść, aby zbudować obiekt. Ziemia składa się z ziaren i cząstek różnych minerałów, a także próchnicy i pierwiastków organicznych. Można go usuwać w rozsądnych ilościach jako część wywozu gruzu budowlanego, podobnie jak piasek. Piasek również składa się głównie z ziaren mineralnych, przy czym nie przekraczają one określonej wielkości ziaren. W szczególności piasek kwarcowy jest ważnym materiałem w budownictwie, ponieważ jest używany między innymi do produkcji szkła.

Podsumowując, recykling gruzu wymaga zastosowania szeregu procesów mechanicznych, których celem jest oddzielenie odpadów według rodzaju i wielkości oraz umożliwienie ich ponownego wykorzystania, np. do budowy i stabilizacji dróg, wysypisk śmieci, produkcji szkła.

Informacja prawna