Do czego służą przepusty drogowe?

Przepusty to bardzo ważny element dróg. Stosowane były nawet w bardzo starych konstrukcjach, choć oczywiście współcześnie spotyka się nowocześniejsze rozwiązania, bardziej trwałe i bezpieczniejsze dla otoczenia. Jaka jest rola przepustów drogowych?

Czym są przepusty drogowe?

Przepusty buduje się niezależnie od typu drogi – znajdują się one nie tylko przy autostradach czy trasach krajowych, ale też przy zwykłych drogach, a nawet przy traktach, które nie mają utwierdzonej nawierzchni. Przepusty skrzynkowe o zamkniętej konstrukcji budowane są
w drogowych obiektach mostowych.

Rolą przepustu jest odprowadzanie wody oraz zapewnienie sprawnego przepływu cieków wodnych, które znajdują się na danym terenie. Większe przepusty mogą pełnić funkcję ciągu komunikacyjnego dla ludzi, natomiast te mniejsze przejścia robione są z myślą o dzikich zwierzętach żyjących na obszarze, przez który przebiega droga. Wykonanie przepustu powinno się uwzględniać już na etapie projektowania drogi, tak by zapewnić całej konstrukcji odpowiednią stabilność.

Jak buduje się przepusty drogowe?

Przepusty nie są niczym nowym w budownictwie drogowym. Dawniej wykonywano je głównie z cegły lub kamienia, i wciąż są miejsca, gdzie stosuje się właśnie takie tradycyjne konstrukcje. Murowane przepusty zazwyczaj mają przekrój kołowy – wyróżniają się one ciekawą architekturą, dlatego są nie tylko praktyczne, ale też atrakcyjnie wyglądają. Zdecydowanie częściej buduje się jednak przepusty betonowe, wyróżniające się bardzo wysoką wytrzymałością, przez co sprawdzają się także przy drogach mocno obciążonych ruchem kołowym.

Dużą popularność zyskują przepusty drogowe z prefabrykatów. Dostępne są one między innymi w ofercie Sienkiewicz.com.pl – prefabrykaty są wykonywane według indywidualnego projektu na zalecenie klienta. Mają one bardzo dobre parametry techniczne i z powodzeniem można je stosować również na wymagających gruntach oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki prefabrykatom unika się wytwarzania betonu na miejscu, co skraca czas robót drogowych i tym samym obniża koszty inwestycji. Prefabrykaty skrzynkowe produkowane są z wysokiej jakości mieszanek betonu, co czyni je odporne na wilgoć i korozję, a gotowe moduły spełniają wymagane normy budowlane.

Informacja prawna