Zastosowanie i zalety masy bitumicznej

Asfalt jest stosowany w budownictwie drogowym ze względu na różne właściwości i zalety w porównaniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi nawierzchni. Asfalt jako surowiec w elastycznej budowie dróg i asfalt jako mieszanka (składająca się z innych materiałów, np. Kruszyw) ma zalety, które skłaniają do szerokiego zastosowania asfaltu w budownictwie drogowym.

Ekonomiczny i wszechstronny

Masa bitumiczna stosowana do budowy dróg jest produktem ubocznym procesu destylacji ropy naftowej. Sam olej surowy jest kompozycją węglowodorów. Podstawowymi dostępnymi produktami są benzyna, olej napędowy, paliwa wysokooktanowe i benzyna. Gdy paliwa te są rafinowane z ropy naftowej, pozostaje bitum. Ten produkt uboczny jest wykorzystywany jako nowy materiał budowlany, bez konieczności opracowania nowej mieszanki.

Stwierdzono, że właściwości fizyczne i chemiczne bitumu są funkcją poziomu obciążenia, temperatury i czasu trwania obciążenia. Jest to materiał termoplastyczny i lepkosprężysty. Ta wszechstronność asfaltu daje różnorodne mieszanki bitumiczne, w zależności od zastosowania na drodze. Niezwykle istotne jest to, że bitum ma korzystną temperaturę topnienia, co z łatwością pomaga zarówno w obróbce powierzchniowej, jak i odporności na zużycie. Temperatura topnienia asfaltu nie powinna być zbyt wysoka, aby można go było łatwo stopić podczas układania nawierzchni. Jednocześnie asfalt ma temperaturę topnienia, która nie pozwoliłaby, aby już odlana droga utwardzała się i deformowała w wysokich temperaturach.

Różnorodność

Ponieważ temperatura topnienia asfaltu jest korzystna, można go stopić z powrotem do pierwotnego stanu. Nazywa się to procesem recyklingu asfaltu. Rozerwane kawałki asfaltu trafiają do zakładu recyklingu, zamiast wysyłać je na wysypiska śmieci. Tę przetworzoną mieszankę można ponownie wykorzystać. W razie potrzeby stary bitum miesza się z nowym bitumem i nowymi kruszywami, aby mieszanka mogła ponownie zostać zastosowana. Bitumu, jest wolny od węglowodorów, a zatem nie jest toksyczny. Produkt uboczny jest maksymalnie oczyszczony, aby pozbyć się materiałów organicznych i zanieczyszczeń. Asfalt ma wysoce przyczepny charakter, dzięki czemu materiały w mieszance drogowej łączą się ze sobą silnymi wiązaniami. Tradycyjny bitum ma kolor czarny. Wynika to z faktu, że gęsty materiał organiczny w bitumie ma kolor czarny. Teraz gdy do bitumu dodawane są określone pigmenty, można uzyskać wybrany przez nas kolor. Wadą kolorowego bitumu jest to, że wymaga on więcej chemicznych dodatków i materiałów.

Dodaj komentarz

Informacja prawna