Fundamentowanie w trudnych warunkach, co trzeba wiedzieć?

Fundamentowanie w trudnych warunkach

Fundamentowanie nie zawsze przebiega tak samo, warunki gruntowe mogą diametralnie zmienić strategię danego projektu budowlanego. Stworzenie projektu dla fundamentowania w trudnych warunkach nie jest łatwe, dziś wyjaśnimy, na czym te warunki dokładnie polegają i co trzeba o nich wiedzieć.

Czym są trudne warunki do fundamentowania?

Trudne warunki gruntowe to miejsca, które komplikują plan budowy, wymagają one indywidualnego podejścia i dobrego rozplanowania. Do takich miejsc zaliczamy:

  • grunty słabonośne – np. luźne piaski, mineralne podłoża, bardzo plastyczne,
  • grunty organiczne – torfy, namuły,
  • grunty poniżej zwierciadła wody,
 • teren budowy w blisko innych obiektów (małą przestrzeń, brak miejsca na rozkopy),
 • grunty narażone na sufozję, zapadanie, zjawiska krasowe.

Niektóre podłoża będą gorsze do fundamentowania, np. wszelkie piaszczyste podłoża będą sprawiały niemały problem, ale da się temu zaradzić, wystarczy wykonać głębokie posadowienie budynku, co pozwoli na lepszą stabilizację. Fundamentowanie głębokie zleć profesjonalistom, np. keller.com.pl, którzy wykorzystują różne rozwiązania geotechniczne, jak mikropale lub ukośne pale CFA. Bez profesjonalnego sprzętu, fundamentowanie w trudnych warunkach jest niemożliwe.

Metody fundamentowania w trudnych warunkach

Kiedy mamy do czynienia z trudnymi warunkami, a ziemia jest słabonośna, to jednym ze sposobów na polepszenie warunków jest… całkowita wymiana podłoża. Przy większych inwestycjach korzysta się często z innych metod, np. z fundamentowania palowego lub z mikropali.

Co trzeba wiedzieć o fundamentowaniu w trudnych warunkach?

Fundamentowanie w trudnych warunkach poprzedzone jest szczegółowym i wieloetapowym badaniem gruntu. Doświadczony geotechnik musi stworzyć szczegółowy projekt, który będzie uwzględniał metodę posadowienia, wody gruntowe w pracach budowlanych, analizy ekonomiczne inwestycji, sąsiadujące otoczenie.

Często przy takich pracach geotechnicznych zdarza się, że niezbędne jest obniżenie zwierciadła wody, zastosowanie ścianek szczelnych i odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji przed wodą, by móc wykonać odpowiednie fundamentowanie. Wszelkie prace budowlane muszą być odpowiednio przeprowadzone, w tym celu zabezpiecza się głębokie wykopy, ale też sąsiednie budynki.

Na jakim gruncie nie opłaca się fundamentować?

Nie na każdym gruncie można postawić dom czy rozpocząć budowę osiedla deweloperskiego, w niektórych przypadkach jest to niebezpieczne. Fundamentowanie może być trudniejsze m.in. na:

 • torfie,
 • gytii,
 • mule.

Powyższe podłoża nie będą w stanie utrzymać dużych obciążeń, a budowa może się po prostu zapaść. Jeśli zależy nam na fundamentowaniu na tych podłożach, to musimy przeprowadzić badania wytrzymałości ziemi, oraz czy możliwe jest wymieszanie podłoża z innym, powstaje wtedy grunt zagęszczony. Podłoża, które charakteryzują się słabą nośnością, mają tendencję do odkształcania się, przez co budynek może zostać nierównomiernie osadzony, a to może spowodować pękanie stropów i ścian.

Badanie gruntów przed rozpoczęciem budowy jest niezwykle ważne, pozwoli nam to uniknąć nieprzyjemności i lepiej rozplanować fundamentowanie i posadowienie budynku.

Informacja prawna