Jak obliczyć metry kwadratowe, przeliczanie m2 na metry bieżące

Prawidłowe obliczanie kwadratowych metrów to bardzo cenna umiejętność i wcale nie przedstawia się ona tak bardzo prosto, jakby to się mogło wydawać. warto zatem dokładnie wiedzieć, jak prawidłowo obliczyć m2. Poniżej przedstawione zostaną cenne wskazówki.

Do czego są potrzebne kwadratowe metry?

Przede wszystkim warto w ogóle powiedzieć, w jakich sytuacjach i kiedy potrzebne nam jest obliczanie metrów kwadratowych oraz czego metry w ten sposób obliczmy. Otóż najczęściej potrzebne nam jest ta umiejętność w trakcie remontów do obliczania powierzchni ściany, podłogi, dachu itp. Bez wiedzy, ile wynosi dana powierzchnia, nie będziemy mogli bowiem inwestować w zakup chociażby farby czy paneli – wszędzie podawane jest bowiem, ile danego produktu potrzebujemy na jeden m kwadratowy.

Metr bieżący a kwadratowy

Na początek trzeba jeszcze zaznaczyć, że nie wolno nam się pomylić. Czymś innym bowiem jest jest metr kwadratowy a czymś innym bieżący. Jaka jest różnica? Otóż metr bieżący zasadniczo odnosi się do jednego wymiaru, jakim jest długość, nic nam jednak de facto nie mówiąc o powierzchni. Przykładowo dwie tkaniny mogą mieć równą wartość pięciu mb. Jednak pierwsza będzie miała szerokość 5 metrów, druga zaś 7 metrów. W związku z tym powierzchnia pierwszej to będzie 25 m2, zaś drugiej 35 m2.

Obliczanie standardowych powierzchni

Standardowe powierzchnie mają kształt kwadratu lub prostokąta. Wówczas w zasadzie obliczanie m2 nie jest niczym trudnym, ponieważ należy po prostu skorzystać z wzorów, których uczyliście się na matematyce, a mianowicie przemnożyć długość przez szerokość. Ważne jest tylko to, aby odpowiednio mierzyć te dwie wartości tj. linijkę albo miarkę przyłożyć pod kątem prostym.

Przelicznik metrów kwadratowych

Obliczanie niestandardowych powierzchni

W jaki zaś sposób należy obliczyć powierzchnię niestandardową? Otóż tutaj najlepiej jest narysować kształt danej powierzchni, najczęściej pokoju, na kartce. Następnie całą powierzchnię dzielimy na mniejszy figury geometryczne, których powierzchnię jesteśmy w stanie obliczyć, czyli na półkola, koła, prostokąty, kwadraty, romby oraz trapezy i trójkąty. Mierzymy wymiary każdej z tych powierzchni, a następnie na ich podstawie obliczamy pole danej figury. Aby otrzymać m2 całości należy po prostu zsumować pola poszczególnych pól.

Prawidłowe obliczenia – ważna zasada

Choć jest to generalnie dość proste, to jednak warto pamiętać, że aby wyszedł nam wynik w kwadratowych metrach, to należy wszelkie długości, wysokości czy szerokości poszczególnych powierzchni obliczać w metrach. Jeśli mierzymy je w centymetrach, po otrzymany wynik należy podzielić przez 10 000, aby otrzymać m2.

Maszynki do automatycznego pomiaru powierzchni

Co jednak zrobić, kiedy nasze powierzchnie, które chcemy zmierzyć, nie są idealnie równe? Często tak się zdarza, że przykładowo jeden bok ściany jest lekko krzywy, w wyniku czego jej wysokość z jednej strony pokoju jest inna niż z drugiej. Otóż wówczas polecane są laserowe miarki. Oczywiście jak najbardziej można również je zastosować w przypadku powierzchni o całkiem standardowych i łatwych do zmierzenia wymiarach. Cechą charakterystyczną takich miarek laserowych jest to, że cieszą się one naprawdę bardzo wysoką dokładnością pomiarów oraz łatwością obsługi i szybkością pomiarów. Przy tym ich cena nie jest bardzo wygórowana, ponieważ kształtuje się średnio w okolicy stu kilku złotych.

Dodaj komentarz

Informacja prawna