Pale CFA – sposób na mocne fundamenty

Tego rodzaje pale charakteryzuje niezwykła wydajność wykonania i skuteczność, co pozwala na częste zastosowanie ich w branżach budowlanych. Wykorzystując pale CFA konstrukcja jest znacznie wzmocniona, a dodatkowo następuje stabilizacja podłoża. Stosowane są także w fundamencie pod panele akustyczne oraz przy budowie dróg i mostów. Technologia ta w dużym uproszczeniu polega na nawierceniu dołu w gruncie i zalaniu jej środka betonem.

Charakterystyka – pale CFA

Tradycyjne pale mierzą 20 m długości i występują w przekrojach od 40 do 120 cm. W innych krajach, a dokładniej Wielkiej Brytanii zastosowanie mają pale o długości 30m i o przekroju 150cm. To co wyróżnia pale CFA to, to, że są one w stanie znieść więcej obciążeń przy tych samych parametrach. Co ciekawe, ich wykorzystanie okazuje się dużo tańsze oraz znacznie uniwersalne, ponieważ nadaje się zarówno do gruntów gliniastych, piaszczystych, pylistych i żwirowych. Co ważne, mogą znaleźć wykorzystanie także w terenach wodonośnych bez konieczności montażu osłony rurowej i zawiesiny bentonitowej. Ich wiercenie nie powoduje drgań, wstrząsów czy ogromnego hałasu, co nie przeszkadza pobliskim budynkom i mieszkańcom. f

Proces montowania pali CFA

Części formowane za pomocą świdra ciągłego stosuje się podczas budowy fundamentów i ścian palowych (sąsiadujących, blokujących oraz siecznych), głównie na gruntach twardo plastycznych i wysoko zagęszczonych. Tworzenie jednego pala to czas około 30 minut, podczas jego wykonania przeprowadzany jest odwiert, który tworzy dół, który zalewa się mieszanką betonową i stalowym zbrojeniem. Trzeba wiedzieć, iż podnoszenie świdra i betonowanie odbywa się w tym samym momencie po to, by pale CFA były szczelnie wypełnione i dopasowane do podłoża. Pale są konstruowane za pośrednictwem palownic, które są w stanie monitorować parametry techniczne pala, takich jak lokalizacja, głębokość, średnica, zużycie mieszanki betonowej, czas wiercenia i formowania oraz ciśnienie instalacji.

Zalety pali tradycyjnych i CFA

Do głównych zalet można zaliczyć wysoką wydajność na zmianę roboczą, prostą i zrozumiałą technologię, która zapewnia wysoką powtarzalność, mały wpływ na pobliskie środowisko oraz mnogość opcji ich zastosowania. Ponadto, do plusów zaliczyć można zwiększenie nośności, podczas pogrążania świdra w trakcie wykonywania pali CFA i ciśnieniowego podawania mieszanki betonowej obserwuje się zwiększenie nośności na pobocznicy pali. Warto wspomnieć także to, że gwarantują one szybką realizację, co jest istotne w trakcie często spotykanych naglących terminów na budowach.

Wady pali tradycyjnych i CFA

Minusem jest z pewnością to, że wymagają one prowadzenia robót mokrych oraz dużej przestrzeni na plac budowy, wynikający z umieszczenia niezbędnego sprzętu i nieodzownego dojazdu do każdego z pali z osobna. Co istotne koszty mobilizacji tego sprzętu są ogromnie wysokie, a ich wydajność jest podporządkowana wielu zmiennym. Zajmujące dodatkowy czas jest także przymusowa utylizacja urobku z pali.

Chcesz więcej? Zapytaj specjalistów: https://wiercenie-pali.pl

Dodaj komentarz

Informacja prawna