Rozbiórki i wyburzenia budynków – jak to się robi?

Łatwiej jest niszczyć niż tworzyć – to powszechne przekonanie nie znajduje jednak odzwierciedlenia w rozbiórce budynków. Ich wyburzanie jest tak samo, a niekiedy nawet bardziej skomplikowane od samego budowania. Jakimi metodami wykonywane są rozbiórki budynków? Od czego zależy sposób ich wyburzania? O tym w artykule!

Metody wyburzania budynków

Rozbiórka budynku to złożony proces, który wymaga zarówno użycia odpowiednich maszyn, jak również wiedzy i umiejętności z zakresu budownictwa i bezpiecznej realizacji prac tego rodzaju. Skuteczność wyburzania rozmaitych konstrukcji zależy bowiem od zastosowania właściwej metody, którą dobiera się w oparciu o specyfikę obiektu i jego otoczenie. Przyjrzyjmy się więc bliżej najpopularniejszym sposobom rozbierania budynków.

Rozbiórki ręczne budynków

Ręczne rozbiórki znajdują zastosowanie w przypadkach, gdy prace te nie mogą być
realizowane za pomocą ciężkiego sprzętu budowlanego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy roboty mają być prowadzone w bliskim sąsiedztwie obiektów szczególnie narażonych na uszkodzenie. Mogą być nimi obiekty zabytkowe, wyposażone w duże przeszklenia, ale też znajdujące się w złym stanie technicznym. Metoda ta jest wybierana także wtedy, gdy sąsiedztwo obiektów będących w użytkowaniu nie umożliwia wprowadzenie ciężkiego sprzętu budowlanego z uwagi na uciążliwe dla ludzi wstrząsy i hałas. Rozbiórki metodami ręcznymi stosowane są oprócz tego tam, gdzie konstrukcja budynku, w całości lub częściowo, przeznaczona będzie do dalszego użytkowania.

Rozbiórce ręcznej towarzyszy praca ludzi, stąd kluczowe jest, by nie dopuścić do przeciążenia poszczególnych elementów konstrukcji. Same roboty prowadzone są w kolejności odwrotnej do budowy. Jako pierwszy rozbiera się dach, następnie kolejne kondygnacje, a na koniec fundamenty. Co istotne, rozbiórka ręczna często poprzedza kolejne etapy wyburzania budynku metodą mechaniczną lub przy użyciu materiałów wybuchowych. Służy ona wtedy demontażowi okien i drzwi.

Rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych

Rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych, nazywane też minerskimi lub strzałowymi, stanowią najbardziej efektywny i widowiskowy sposób na wyburzenie budynku. Implozja polega na zastosowaniu materiałów wybuchowych, mającym na celu wybicie głównych podpór pionowych budynku. W efekcie ulega on zburzeniu od środka na zewnątrz. Taki typ rozbiórki znajduje zastosowanie w przypadku wysokich budynków i kominów, zwłaszcza na obszarach miejskich. Przed zdetonowaniem ładunków konieczne jest wstępne osłabienie konstrukcji budynku. W tym celu ręcznie lub mechanicznie demontuje się okna i drzwi, podcina pręty zbrojeniowe i słupy nośne oraz podkopuje fundamenty.

Metoda ta wymaga szczególnej wiedzy, a także uprawnień. Projektant takiej rozbiórki zobowiązany jest zaprojektować liczbę otworów pod ładunki i ich rozmieszczenie oraz zaplanować
sekwencję odpalania. Od sposobu rozmieszczenia ładunków wybuchowych (C4, trotyl lub nitrogliceryna) i kolejności ich detonacji zależy pomyśle i bezpieczne wyburzenie.

Rozbiórki mechaniczne

Tam, gdzie rozbiórka ręczna jest zbyt uciążliwa lub nie ma możliwości rozbiórki minerskiej, prace
wykonuje się przez wyburzanie metodami mechanicznymi. Mają one za zadanie szybko i bezpiecznie przemieścić określoną masę konstrukcji z określonego usytuowania do poziomu niższego, a ostatecznie na poziom gruntu. Przy tych technikach kluczowe jest umiejętne wykorzystanie grawitacji w odniesieniu do nośności i stateczności budynku. Sporą zaletą jest mobilność i wydajność maszyn budowlanych, mogących operować na pionowych i poziomych powierzchniach powyżej swojego usytuowania.

W pracach tego typu stosowany jest ciężki sprzęt budowlany, taki jak koparki ze specjalnym osprzętem do kucia i kruszenia (szczęki i nożyce), dźwigi, ładowarki i inne. Inaczej niż w rozbiórce ręcznej, wyburzenia odbywają się bez udziału pracowników. Strefa mechanicznego wyburzania musi zostać oddzielona, a specjalne procedury bezpieczeństwa spełnione.

Firmy rozbiórkowe w Warszawie

Rozbiórki bloków, hal i domów, bez względu na wybraną metodę, wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Właśnie dlatego należy je powierzyć doświadczonym wykonawcom, takim jak Totalbud Inwestycje. Ta firma rozbiórkowa z Warszawy oferuje kompleksową obsługę wszystkich typów wyburzeń, dopasowując je do charakteru konstrukcji i sąsiednich budynków. Profesjonaliści w swojej dziedzinie, poza szybkością robót, dbają przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników i otoczenia.

Informacja prawna