Popularne metody sterowania systemem alarmowym

Dla zwiększenia bezpieczeństwa posesji, biura czy obiektów przemysłowych użytkownicy korzystają z podłączonych do monitoringu systemów alarmowych. Istnieje wiele metod sterowania systemem alarmowym. Jaką z nich najlepiej wybrać, zależy od różnych aspektów, m.in. rodzaju obiektu, funkcji systemu alarmowego, docelowych użytkowników. Najpopularniejszymi metodami sterowania alarmem są klawiatury, piloty, aplikacje mobilne, strony internetowe i programy komputerowe.

Klawiatury do sterowania systemem alarmowym

Na rynku można spotkać klawiatury numeryczne:

  • z wyświetlaczem diodowym LED,
  • z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD,
  • z wyświetlaczem dotykowym,
  • a także uproszczone klawiatury z pięcioma przyciskami funkcyjnymi przypominające pilota.

Klawiatura numeryczna z wyświetlaczem diodowym LED to rozwiązanie używane do sterowania systemami alarmowymi od kilkudziesięciu lat. Jest ono niedrogie i stosunkowo proste w obsłudze, która ogranicza się do wprowadzania kodu użytkownika przy włączaniu i wyłączaniu systemu alarmowego. Diody optyczne komunikują zdarzenia. Niektóre z tego typu klawiatur są wyposażone w przyciski funkcyjne wezwania pomocy.

Klawiatura ta jest odpowiednia dla małych obiektów lub jako klawiatura obsługująca wydzielone strefy obiektu.

Klawiatura numeryczna z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD czytelnie komunikuje użytkownika z systemem alarmowym. Wyświetlane komunikaty określają stan systemu, a menu prowadzi przez funkcje użytkownika i instalatora. Na wyświetlaczu prezentowane są nazwy linii oraz identyfikowane są nazwy użytkowników. Menu użytkownika pozwala na zmianę kodu użytkownika, usunięcie zgubionego pilota, zablokowanie uszkodzonej czujki.
Taka klawiatura może funkcjonować jako klawiatura strefowa, a także jako klawiatura globalna i obsługiwać w tym trybie wszystkie podsystemy. To rozwiązanie droższe od powyższego, ale często wybierane ze względu na swoją funkcjonalność i uniwersalność zastosowania.

Klawiaturę numeryczną z wyświetlaczem dotykowym obsługuje się podobnie jak aplikacje na smartfonie. Przypomina centrum sterowania obiektem. Można ją zintegrować z podstawowymi elementami rozwiązań smart home oraz podglądem obrazu z kamer wideo. Obsługa klawiatury z wyświetlaczem dotykowym jest intuicyjna, więc klienci chętnie je wybierają, chociaż są znacznie droższe niż wcześniej opisane klawiatury.

Piloty do sterowania systemem alarmowym

Pilot z potwierdzeniem zadziałania

Do obsługi pilota nie używamy kodu, a jedynie przycisku uzbrajającego alarm i przycisku rozbrajającego alarm. Dodatkowo – przy jednoczesnym wciśnięciu obu przycisków pilot włącza funkcję wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia. Niektóre nowsze piloty mają trzeci przycisk z przypisaną funkcją wezwania pomocy i diody sygnalizujące odebranie każdego polecenia lub brak potwierdzenia odebrania polecenia.

Pilot wielofunkcyjny

Wielofunkcyjny pilot oprócz wspomnianych wyżej podstawowych funkcjonalności może również uzbrajać alarm w trybie nocnym lub obwodowym oraz sterować systemami zewnętrznymi, jak np. oświetlenie czy brama. Niektóre z nich posiadają mini wyświetlacz komunikujący potwierdzenia wykonanych poleceń, stan systemu, naładowanie baterii.

Sterowanie systemem alarmowym za pomocą strony internetowej

Sterowanie systemem alarmowym za pomocą strony internetowej było popularne jeszcze kilka lat temu. Odkąd jednak do przeglądania stron internetowych częściej używane są smartfony niż komputery, bardziej spopularyzowane jest używanie aplikacji mobilnych do sterowania systemem alarmowym.

Niektórzy instalatorzy nadal korzystają ze stron internetowych lub platform chmurowych, dzięki którym mają możliwość archiwizacji konfiguracji zainstalowanych systemów oraz prowadzenia centralnego rejestru usług.

Aplikacja mobilna do sterowania systemem alarmowym

Sterowanie systemem alarmowym z aplikacji mobilnej jest możliwe z każdego miejsca na świecie. Z uwagi na brak ograniczeń z zasięgiem, jakie mają klawiatury i piloty, jest to bardzo wygodna metoda. Pozwala ona na zdalne uzbrajanie i rozbrajanie alarmu, zamknięcie czy otwarcie bramy.

Aplikacje mobilne pozwalają użytkownikom na kontrolę dzieci w domu czy pracowników w firmie. Wiele aplikacji ma możliwość interakcji z obsługą centrum monitoringu oraz posiada funkcję wezwania pomocy. Pod tym względem również niniejsza metoda przewyższa rozwiązania z pilotem czy klawiaturą. W sytuacji zagrożenia dotarcie do pilota lub klawiatury może chwilę potrwać, a telefon z aplikacjami zazwyczaj mamy przy sobie.

Programy komputerowe do sterowania systemem alarmowym

Instalatorzy oraz gospodarze dużych obiektów mogą używać dedykowanych programów komputerowych do sterowania rozbudowanym systemem alarmowym. Dla nich przeznaczone są różne rodzaje programów do konfiguracji central. Podłącza się je lokalnie lub zdalnie do systemu alarmowego. Tego typu programy są dostarczane przez producentów systemów alarmowych jako niezbędne narzędzie pracy instalatora, a dla właścicieli dużych obiektów część producentów dostarcza również oprogramowanie komputerowe do wizualizacji oraz sterowania systemem alarmowym. Mogą to być uproszczone wersje oprogramowaniaktóre ma instalator, a w niektórych przypadkach osobny program dla administratorów systemów alarmowych.

W oddzielnym artykule omawiamy kilka innych metod zarządzania systemem alarmowym w dużych obiektach. Są to zaawansowane metody sterowania z zewnętrznych źródeł, jak np. z systemu kontroli dostępu czy programu automatyki BMS.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą eAlarmy Marcin Borowski.

Informacja prawna