Co to jest księga wieczysta i jak ją sprawdzić?

księga wieczysta

Decydując się na zakup nieruchomości, warto przejrzeć zapisy księgi wieczystej. Pozwoli to na weryfikację stanu prawnego kupowanej działki, domu czy mieszkania. Dzięki temu unikniemy kłopotów i ze spokojem będziemy mogli przejść do podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Jak założyć oraz jak sprawdzić księgę wieczystą? Czym dokładnie jest? Na te pytania odpowiemy w naszym artykule.

Księga wieczysta – co to jest?

Księga wieczysta to zbiór dokumentów, w których znajdziemy informacje o stanie prawnym nieruchomości. W księdze wieczystej wskazane są:

 • dane o właścicielu lub współwłaścicielach,
 • dane innych osób czy instytucji mających prawa do nieruchomości;
 • wpisy odnośnie hipoteki;
 • informacje o służebnościach gruntowych;
 • obciążeniach związanych z umową dożywocia czy pierwokupu.

 

Księgi wieczyste to jawne dokumenty, które ukazują stan prawny nieruchomości np. domów, mieszkań, gruntów i działek budowlanych, a także stan prawny spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania. Dzięki temu, że są to dokumenty jawne każda osoba, która przygotowuje się do zakupu nieruchomości, czy chce zweryfikować jej stan prawny, ma do tego pełne prawo.

Dokument, jakim jest księga wieczysta, dzieli się na cztery działy:

 • dział I – oznaczenie nieruchomości, wpisy praw związanych z jej własnością;
 • dział II – wpisy o własności i prawach użytkowania wieczystego,
 • dział III – wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością i użytkowaniem wieczystym, a także wpisy innych praw i roszczeń,
 • dział IV – wpisy związane z hipoteką.

 

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Sprawdzenie księgi wieczystej wiąże się z koniecznością udania się do właściwego Sądu Rejonowego lub zweryfikowania księgi wieczystej online. W wersji elektronicznej dostępne są jedynie nowe księgi, natomiast stare znajdują się w wersjach papierowych we właściwych sądach przez wzgląd na miejsce położenia nieruchomości. KW online możemy sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajduje się tam wyszukiwarka ksiąg wieczystych. Wszystkie dokumenty do wglądu dostępne są za darmo. W sytuacji, kiedy chcemy pobrać dokument, musimy uiścić stosowne opłaty. Kiedy szukamy księgi wieczystej online, musimy wprowadzić cyfrę kontrolną (przypisana do księgi od 0 do 9), numer księgi wieczystej oraz kod wydziału Sądu Rejonowego. Wiele osób może zastanawiać się, jak znaleźć numer księgi wieczystej? Otóż powinien on być podany przez właściciela danej nieruchomości. W sytuacji, kiedy nie mamy numeru, warto skontaktować się z wydziałem wieczystoksięgowym danego Sądu Rejonowego, w którym uzyskamy potrzebne informacje.

Jak założyć księgę wieczystą?

Założenie księgi wieczystej wiąże się z koniecznością złożenia stosownego wniosku w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla adresu danej nieruchomości. To formularz KW-ZAL. Taki dokument można pobrać w sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. We wniosku należy wskazać:

 • miejsce położenia nieruchomości, jej oznaczenie, obszar i sposoby korzystania z niej;
 • wszystkich uprawnionych do użytkowania nieruchomości oraz wskazanie ich adresów;
 • tytuły własności nieruchomości;
 • ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością czy jej obciążenia lub złożenie oświadczenia o braku informacji o takich ograniczeniach czy prawach rzeczowych do nieruchomości.

 

Podczas składania wniosku należy przedstawić także dokument nabycia nieruchomości oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów bądź kartoteki budynków.

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?

Wpis do ksiąg wieczystych, jak i założenie samej księgi wiążą się z koniecznością uiszczenia opłat. Za założenie księgi zapłacimy 100 złotych, za wydruk wypisu i wyrysu należy zapłacić 150 złotych. Warto wiedzieć, że wpis księgi wieczystej to opłata w wysokości 200 złotych. Informacje na temat opłat odnośnie wszystkich spraw związanych z księgami wieczystymi reguluje Ustawa z dnia 28.07.2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Informacja prawna