Gdzie wyszukać numer księgi wieczystej

Gdzie wyszukać numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej jest nam potrzebny przede wszystkim w sytuacji, gdy chcemy kupić działkę budowlaną albo np. mieszkanie. Ale czy tylko? Nie tylko. Po numerze księgi wieczystej możemy także sprawdzić własność dłużnika przeciwko któremu przysługuje nam wierzytelność. Dzięki temu wiemy czy będziemy w stanie odzyskać dług. To tylko podstawowe zastosowania znajomości księgi wieczystej, bowiem jest ich znacznie więcej. Gdzie zatem sprawdzić numer księgi wieczystej?

Czym jest księga wieczysta i czym się charakteryzuje?

Księga wieczysta zakładana jest dla każdej nieruchomości, inaczej dla każdego prawa własności, współwłasności etc. Oznacza się poprzez księgę wieczystą prawa należące do kogoś i do czegoś. W tym przypadku do nieruchomości, np. działki lub mieszkania oraz do kogo należy dana nieruchomość, tzn. kto jest jej właścicielem lub współwłaścicielem albo użytkownikiem wieczystym.

Księga wieczysta to, inaczej mówiąc, dane zarchiwizowane w pewien sposób określające prawa do danej nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzone są przez Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych właściwe dla położenia danej nieruchomości, znajdujące się w większości miast w Polsce. Księga wieczysta obejmuje cztery działy: pierwszy to oznaczenie nieruchomości i spis praw z nią związanych, drugi określa właściciela/li lub użytkownika wieczystego oraz sposób nabycia nieruchomości, trzeci wskazuje na ograniczone prawa rzeczowe z wyjątkiem hipotek, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, a także prawa osobiste i roszczenia obciążające nieruchomość, natomiast czwarty dział księgi wieczystej obejmuje wpisy dotyczące hipotek, jej waluty i innych cech.

Jak najszybciej znaleźć numer księgi wieczystej?

Aby znaleźć numer księgi wieczystej, możemy między innymi udać się do Sądu Rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości. Jest to jednak żmudne zajęcie, poza tym musimy w Sądzie wykazać interes prawny. Co zatem zrobić?

Od 2003 roku funkcjonuje internetowa baza ksiąg wieczystych oraz różnego rodzaju wyszukiwarki ksiąg wieczystych online, jak np. https://ksiegiwieczyste.pl/ Taka baza ksiąg wieczystych pozwala na odnalezienie i przeglądanie ksiąg wieczystych tylko na podstawie posiadania minimalnej wiedzy, jak np. adres lub numer działki. Te dane łatwo sprawdzimy w aplikacji lub nawigacji. Baza ksiąg wieczystych online to świetna forma zaoszczędzenia czasu i pieniędzy w odróżnieniu od tradycyjnych metod odkrywania danych z księgi wieczystej. Taka forma pozyskiwania danych pozwala na przejrzenie księgi nawet w kilka minut! Możemy pobrać księgę wieczystą w potrzebnym formacie za naprawdę symboliczną opłatą. Wyszukiwarka ksiąg wieczystych online zaoszczędzi nam sporo czasu, energii i pieniędzy!

Informacja prawna