Jak dostać pozwolenie na wyburzenie budynku?

wyburzenia

Wydaje się, że mając własny, stary dom, samemu można decydować o wielu aspektach: od remontów po wyburzenia wszystkich ścian. Tymczasem okazuje się, że w celu rozbiórki budynku należy mieć niezbędną dokumentację: odpowiednie zgłoszenie albo pozwolenie na wyburzanie. Czym się różnią te pisma? I co zrobić, aby uzyskać zgodę umożliwiającą rozpoczęcie prac związanych z rozbiórką? Na te pytania znajdziecie odpowiedzi w niniejszym artykule.

Zgłoszenie a pozwolenie

Oba rozwiązania charakteryzują się liczbą przeprowadzanych formalności. W przypadku, gdy planujemy zrównać z ziemią budynek, który np. nie został wpisany do rejestru zabytków, to wtedy wystarczy samo zgłoszenie rozbiórki do najbliższego starostwa powiatowego. Taki dokument przyda się także dla konstrukcji, która nie wymagała dawniej zezwolenia na budowę oraz takiej, której wysokość nie była większa niż osiem metrów.

Natomiast, pozwolenie na wyburzenia będzie koniecznie, kiedy chcemy obrócić w gruzy znacznie większe domy, budowle położone zbyt blisko granicy danej działki lub też zabytki objęte ochroną konserwatora (chodzi także o pomniki i obiekty wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa). Taki papier urzędowy jest ważny jeszcze w innym wypadku. Mowa o rozbiórce mogącej zagrozić środowisku naturalnemu.

Złożenie odpowiednich dokumentów

Pozwolenie na rozbiórkę można dostać pod warunkiem, że wcześniej zaniesiemy do wyznaczonego organu (jest nim także urząd miasta oraz urząd wojewódzki) kilka wyraźnie wydrukowanych dokumentów. Dopiero po ich pozytywnym rozpatrzeniu jest szansa na dalszą pracę, czyli skomplikowany proces polegający na wyburzeniu obiektu.

Co więc dołącza się do teczki? Odpowiadamy. Poza poprawnie wypełnionym wnioskiem, konieczna będzie zgoda właściciela budynku (chyba że jednak jesteśmy prawowitym właścicielem). Ale to oczywiście nie wszystko. Wymagane są jeszcze: plan usytuowania całej konstrukcji i szczegółowy opis dotyczący planowanych działań wyburzeniowych oraz zabezpieczenia bliskiego obszaru. Z rozbiórką nie ruszymy również bez zaświadczenia informującego o tym, że budynek na pewno nie jest prawnie chroniony.

Czasem zdarza się, że konkretny urząd chce, abyśmy dodatkowo dostarczyli projekt rozbiórki. Kiedy może być on najbardziej potrzebny? Na przykład wtedy, gdy brana jest pod uwagę sama lokalizacja obiektu i bezpieczeństwo mieszkających obok ludzi i ich mienia. Projekt ten pomoże profesjonalnie i sprawnie zaplanować wyburzenia, ułatwić wysadzenie w powietrze, wyznaczonej, dużej konstrukcji.

Zapraszamy – wyburzenia Sopot

Informacja prawna