Jak wynająć mieszkanie – kompleksowy poradnik dla wynajmującego i najemcy

Wynajem mieszkania może wydawać się skomplikowany zarówno dla wynajmującego, jak i dla najemcy. Szczególnie przerażające może wydawać się sporządzenie właściwej umowy najmu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. Formalności te nie są jednak tak trudne. Podpowiadamy, jak zrobić to właściwie!

Poznanie swoich oczekiwań

Przed podpisaniem umowy najmu potencjalny wynajmujący i najemca powinni odbyć rozmowę na temat swoich oczekiwań. Najlepiej zrobić to podczas oglądania mieszkania. Podczas rozmowy powinna zostać poruszona kwestia miesięcznych opłat za mieszkanie, rozliczania mediów, kaucji, trzymania zwierząt w mieszkaniu oraz palenia w nim tytoniu. Podczas rozmowy właściciel mieszkania powinien także zapytać o sytuację finansową najemcy.

Umowa najmu

Zaleca się, żeby umowa najmu została zawarta na piśmie. Dzięki temu zasady współpracy będą jasne, a obie strony umowy zabezpieczone. W razie jakichkolwiek problemów dzięki umowie będzie można wyegzekwować swoje prawa. Jeśli nie mamy doświadczenia w sporządzaniu umów prawnych, to dobrym rozwiązaniem będzie zlecenie tego kancelarii prawnej lub pośrednikowi w obrocie nieruchomościami. W umowie powinny zostać dokładnie zawarte wszystkie warunki wynajmu. W umowie najmu mieszkania musi się znaleźć:

 • data i miejsce zawarcia umowy;
 • określenie stron umowy – ich imię i nazwisko, adres zameldowania oraz numer i seria dowodu osobistego;
 • określenie przedmiotu umowy;
 • określenie stanu mieszkania oraz jego wyposażenia;
 • wskazanie daty przekazania mieszkania;
 • wskazanie czasu trwania umowy;
 • wskazanie opłat za mieszkanie, kaucji oraz pozostałych opłat;
 • informacje na temat sytuacji niewywiązania się z umowy;
 • informacje na temat warunków rozwiązania umowy;
 • informacje o możliwości podnajmu;
 • dodatkowe uregulowania na temat warunków, które strony między sobą ustaliły np. trzymania zwierząt w mieszkaniu czy palenia tytoniu;

Protokół zdawczo-odbiorczy

Oprócz umowy najmu ważny jest także inny dokument – protokół zdawczo-odbiorczy. Powinien on zostać stworzony w momencie przekazywania mieszkania wynajmującemu. W protokole zdawczo-odbiorczym znaleźć się powinno:

 • dokładny opis stanu mieszkania;
 • stal liczników mediów (wody, prądu i ewentualnie gazu);
 • dokumentacja fotograficzna mieszkania oraz jego wyposażenia;
 • data stworzenia protokołu;

W opisie wynajmowanego lokalu mieszkalnego zawarte powinny zostać wszystkie uszkodzenia i ubytki, które znajdują się w mieszkaniu np. informacje o porysowanych panelach, odpryśniętej farbie ze ściany czy złym technicznym stanie sprzętu AGD czy RTV. Każda usterka powinna również zostać udokumentowana fotograficznie.

Protokół zdawczo-odbiorczy warto bardzo porządnie sporządzić, ponieważ po zakończeniu umowy najmu, wynajmujący będzie z niego rozliczany. Nie warto zdawać się na pamięć w takiej sytuacji. Warto więc dokładnie opisać każde uszkodzenie, aby wynajmujący nie był obciążony winą za jego powstanie. W takiej sytuacji kwota naprawy usterki zostałaby potrącona z wpłaconej kaucji.

Dowiedz się Więcej

Informacja prawna