Zaprawa naprawcza PCC do odbudowy otuliny prętów zbrojeniowych

Zaprawy naprawcze PCC, czyli beton polimerowo-cementowy, to rodzaj mieszanek przeznaczonych do odbudowy konstrukcji betonowych i żelbetowych, także sprężonych. Sprawdzają się doskonale w przypadku powierzchni, które są narażone na duże obciążenia dynamiczne. Są wodoszczelne i mrozoodporne, można je aplikować na powierzchnie pionowe i poziome. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej konkretnym przykładom zapraw naprawczych PCC do odbudowy otuliny prętów zbrojeniowych.

Zaprawa naprawcza PCC do stosowania w budownictwie ogólnym, kubaturowym i nie tylko

System zapraw naprawczych PCC firmy Immerbau z Poznania obejmuje szereg różnorodnych produktów. Przyjrzyjmy się konkretnej zaprawie: Immercret 45/5 HS, która znajduje zastosowanie w infrastrukturze komunikacyjnej, budownictwie kubaturowym, przemysłowym, hydrotechnice czy energetyce. Jest to zaprawa na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych. Do charakterystycznych właściwości tej zaprawy naprawczej z PCC do odbudowy otuliny prętów należą: mrozoodporność F200, ograniczony skurcz, odporność na karbonatyzację i ścieranie.

Aplikacja zapraw naprawczych PCC

Zaprawy naprawcze PCC mogą różnić się wytrzymałością, klasą mrozoodpornością, uziarnieniem, grubością nakładanej warstwy itd., czy też sposobem aplikacji. W przypadku zaprawy naprawczej Immercret RM 45/5 HS możliwa jest zarówno aplikacja ręczna, jak i maszynowa. W przypadku nakładania ręcznego lub aplikacji na powierzchniach poziomych należy wykonać mineralną warstwę szczepną. Natomiast w przypadku natrysku metodą mokrą na powierzchnie pionowe i sufitowe nie stosuje się warstwy szczepnej. Do natrysku zaleca się  użycie urządzenia typu np. PG 90  powszechnie wykorzystywanego do aplikacji maszynowej zapraw PCC. Na koniec dodajmy: jeśli zdecydujemy się na zastosowanie zaprawy naprawczej PCC, zapoznajmy się dokładnie z informacjami zawartymi w Karcie Technicznej. Jeżeli mamy wątpliwości, czy dana zaprawa rzeczywiście spełnia nasze wymagania, upewnijmy się, zaglądając do Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Informacja prawna