Uprawnienia na wózki widłowe – jak je zdobyć i czy warto?

Wraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych, które weszło w życie 10 sierpnia 2018 roku, aby uzyskać uprawnienia na wózki widłowe, konieczne jest odbycie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Czym są i do czego służą wózki widłowe?

Wózek widłowy jest urządzeniem transportu bliskiego wykorzystywanym do transportowania i składowania ładunków w obrębie hal magazynowych, produkcyjnych czy obiektów handlowych. Wózki widłowe to obecnie najpowszechniej stosowane urządzenia UTB w sektorze przemysłowym, transportowym i magazynowym oraz produkcyjnym.

Zgodnie z definicją, wózek widłowy podlegający UDT określany jest jako wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia. Wózki unoszące, pchające i ciągnikowe nie podlegają przepisom o dozorze technicznym.

Wózki mogą być zasilane spalinowo, elektrycznie i hydraulicznie, a podstawą prawną regulującą ich konstrukcję, eksploatację, naprawy czy modernizację, są: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Jak uzyskać uprawnienia na wózki widłowe?

Uprawnienia operatorskie uprawniające do obsługi wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych uzyskiwane są wyłącznie poprzez zdanie egzaminu państwowego składanego przed komisją powołaną przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego.

Przed egzaminem konieczne jest odbycie kursu operatorskiego. Tego typu szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie części teoretycznej kursant poznaje aktualne przepisy BHP i dozoru technicznego, budowę i zasadę działania urządzenia, a także obowiązki operatorskie przed, w trakcie i po zakończeniu pracy. W trakcie części praktycznej kursant uczy się obsługi wózka.

Obecnie uprawnienia na wózki widłowe dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z grup obejmuje wózki widłowe wraz z ładowarkami i wózkami, w których operator podnoszony jest wraz z ładunkiem na specjalnej platformie. Druga grupa uprawnień obejmuje wszystkie wózki widłowe bez wózków z wysięgnikiem i wózków, które podnoszą operatora z ładunkiem.

Czy warto uzyskać uprawnienia na wózki widłowe?

Obecnie przedsiębiorstwa cierpią na brak wykwalifikowanych rąk do pracy, co zwiększa atrakcyjność operatorów wózków widłowych i pozwala im uzyskać dobrze płatną oraz perspektywiczną pracę. Operatorzy wózków widłowych mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu nawet 3750 zł brutto miesięcznie, a mediana zarobków operatorów wózków widłowych wynosi 3220 zł brutto.

Poza tym duży popyt na operatorów wózków widłowych sprawia, że z reguły nie mają oni problemów z uzyskaniem pracy w każdym większym mieście lub ośrodku przemysłowym. Uzyskane uprawnienia operatorskie pozwalają także na sprawne znalezienie pracy poza granicami naszego kraju.

Dodaj komentarz

Informacja prawna