Jeden Hektar (1Ha) ile to metrów kwadratowych?

Prawidłowa zamiana jednostek metrycznych nienależących do układu SI, jakimi są na przykład hektary, na jednostki takie jak metry bywa kłopotliwa. Błędy w obliczeniach mogą nas narazić na straty, gdy kupujemy ziemię lub planujemy obsiewanie pola. W hektarach najczęściej opisuje się powierzchnię ziemi budowlanej, ziemi rolnej, czy powierzchnię lasów, ale bywa też, że określa się nią powierzchnie dużych sklepów, czy obiektów sportowych.

Czym jest jeden hektar?

Jeden hektar to miara powierzchni, czyli pole powierzchni kwadratu, którego długość każdego z boków wynosi dokładnie sto metrów. Skrótem oznaczającym tę jednostkę jest „ha”. Z łaciny hekto oznacza sto. W języku polskim dosyć często używamy tego przedrostka, na przykład w wyrazach hektometr (jednostka długości mierząca dokładnie sto metrów, hektolitr – czyli sto litrów itp.). Słowo hektar powstało z połączenia przedrostka hekto ze słowem „ar” (jednostka powierzchni określająca pole kwadratu, którego każdy z boków ma długość dziesięciu metrów).

Przeliczanie jednostek powierzchni

1. Jeden hektar to dziesięć tysięcy metrów kwadratowych. 1 ha równy jest 10 000 m2, gdyż 100 metrów pomnożonych przez sto metrów równa się 10 000 metrów kwadratowych. Bok kwadratu o długości stu metrów pomnożony przez długość drugiego boku tego kwadratu wynoszący również sto metrów to dziesięć tysięcy metrów kwadratowych – 100 m *100 m = 10 000 m2.
2. Jeden hektar w przeliczeniu na kilometry kwadratowe to: 1ha = 0, 01 km2. Czyli jeden hektar to jedna setna kilometra kwadratowego. Natomiast jeden kilometr kwadratowy to dokładnie sto hektarów. Czyli 1km2 = 100 ha.
3. Jeden ar to jedna setna hektara, czyli 1 a = 0, 01 ha.

Przeczytaj także artykuł: „1 ha ile to m2

Jak obliczać pole powierzchni działki w hektarach mając długość podaną w metrach?

Jeden hektar to powierzchnia równa polu kwadratu, którego wszystkie boki mają dokładnie sto metrów, jednak należy pamiętać, że nie oznacza to, iż możemy mierzyć nią wyłącznie powierzchnie w kształcie kwadratu. Mierząc dowolne pole swojej kwadratowej lub prostokątnej działki, wystarczy pomnożyć długości jej boków. W przypadku działki kwadratowej, o wymiarach 200 na 200 metrów, będzie to wzór 200 metrów razy 200 metrów, co daje nam 40 000 metrów kwadratowych, czyli dokładnie cztery hektary. W działkach prostokątnych bok o długości a równy na przykład 100 metrów mnożymy przez długość boku b równego na przykład 200 metrów. 100 m * 200 m równych jest 20 000 metrów kwadratowych, czyli 2 ha.

Zamiana jednostek hektar na metr kwadratowy – szybko i praktycznie

W praktyce wygląda to tak, że skoro jeden hektar to dziesięć tysięcy metrów kwadratowych wystarczy liczbę metrów kwadratowych naszej działki podzielić przez dziesięć tysięcy i będziemy mieli jednostkę wyrażoną w hektarach. Analogicznie, chcąc uzyskać ilość metrów kwadratowych naszej działki, mając jej powierzchnię wyrażoną w hektarach, wystarczy pomnożyć tę wielkość przez dziesięć tysięcy.

Czyli przykładowo mając powierzchnię 4,8724 hektara, by zamienić ja na metry kwadratowe, wystarczy przesunąć przecinek o cztery miejsca w prawo (czyli pomnożyć wartość wyrażoną w ha o 10 000). Także 4,8724 hektara to 48724 m2. Chcąc zamienić tę wartość na hektary, przesuwamy przecinek o cztery miejsca w lewo (czyli dzielimy przez 10 000).

Dodaj komentarz

Informacja prawna