Rodzaje maszyn do robót ziemnych

Jedną z ważniejszych czynności na placu budowy jest odpowiednie zagospodarowanie terenu. Dzięki użyciu specjalistycznych maszyn proces ten przebiega szybciej i łatwiej. Sprawdźmy, jakie są ich rodzaje oraz do jakich prac ziemnych można ich użyć. 

Czym są roboty ziemne?

Roboty ziemne to przede wszystkim pierwszy etap prac związanych z każdą budową. Ich celem jest przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję. Do najczęstszych zaliczamy wykopy pod konstrukcje podziemne oraz fundamenty, wyrównanie terenu poprzez nasypywanie lub usuwanie ziemi, przygotowanie nawierzchni pod budowę dróg. Jednak na tym nie koniec prac związanych z formowaniem gruntu. Roboty ziemne wykonywane są również na dalszych etapach inwestycji, podczas porządkowania placu budowy lub gdy wymaga tego projekt. Oczywiście na zakończenie przeprowadza się także prace związane z wyrównaniem i oczyszczaniem podłoża.

Jakie maszyny wykorzystuje się podczas robót ziemnych?

Do wszystkich wyżej wymienionych robót ziemnych wykorzystuje się specjalistyczne maszyny, które je w znacznym stopniu przyśpieszają oraz usprawniają. Jeśli chodzi o wydobywanie oraz przenoszenie gruntu w inne miejsce najlepiej sprawdzają się koparki oraz ładowarki. Dzięki możliwości zamontowania na nich dodatkowych urządzeń takich jak chwytaki, czy młoty zakres wykonywanych robót może być dużo większy. Ponadto zastosowanie układu gąsienicowego pozwala na pracę nawet w trudnym terenie. Kolejną ważną maszyną na placu budowy jest walec, którego zadaniem jest zagęszczenie podłoża lub uprzednio uformowanej nawierzchni. Głównie wykorzystuje się go przy budowie dróg i autostrad. Warto również wspomnieć o równiarkach, które służą do kształtowania gruntu, poprzez jego profilowanie lub zrywanie. Dzięki temu można uzyskać oczyszczony ze starego podłoża, równy teren. Maszynę tę stosuje się przede wszystkim przy pracach związanych z budową lotnisk, chodników, ulic oraz rowów.

Zalety wynajmu maszyn do prac ziemnych

Ponieważ roboty ziemne to poważne zadanie wymagające zarówno specjalistycznego sprzętu, jak i doświadczonych operatorów, ich posiadanie wiąże się z wysokimi kosztami finansowymi. Na pewno przy jednorazowej inwestycji, jak np. budowa domu jednorodzinnego, lepszym rozwiązaniem jest wynajem maszyn niż ich zakup. Co więcej, jeśli nawet planujemy wykonać więcej prac ziemnych, gdyż jest to związane z działalnością naszej firmy, również warto zastanowić się nad wypożyczeniem. Odpada nam wówczas nie tylko wysoki koszt nabycia sprzętu, ale również jego naprawy, konserwacji oraz przechowywania. Warto zatem rozważyć wynajem koparki czy ładowarki, gdyż poza zaoszczędzonymi pieniędzmi zyskujemy również wysoką jakość maszyn budowlanych.

Informacja prawna